10.05.2023 | Sindre Flø

Vedlagt følgjer siste sesongprognose og Felleskjøpet Agri marknadsregulator si vurdering av behovet for suppleringsimport.

Større andel av kornet enn vanleg har blitt avrekna etter nyttår. Tilgangen er 23 % høgare enn i 2021/2022 og 24 % høgare enn femårssnittet. Forbruket av matkorn er om lag uendra. Produksjonen av kraftfôr går ned samanlikna med tidlegare år først og fremst som følgje av redusert mjølkeproduksjon.

Totalt var produksjonen av korn, erter og oljefrø 1 396 500 tonn i 2022. Prognosen tilseier ein historisk høg produksjon av korn i Norge, med rekordhøg avling per dekar. For første gong har gjennomsnittsavlinga i korn vore over 500 kg/dekar, og for første gong har andelen norsk kveite i matmjølet vore over 80% i eit halvt år.

 

Prognose mai 2023