0

Underhaug Såmaskin UM7950

FKnr.: 234146 | Leverandørens varenr.: UM7950
  • Kommer i ulike størrelser
  • Egnet på flere områder
  • For alle slags urte- og grasfrø

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

En effektiv såmaskin til fornying av eksisterende graskulturer uten forutgående jordbearbeiding.

Leveres i bredder fra 1,5 til 3 meter.  --   Såmaskinen egner seg utmerket til reparasjon og fornying av vanlig eng som er i dårlig forfatning.

Det samme gjelder når større flekker av enga er ødelagt av isbrann eller flom. Like aktuell for jordbruk som for sportsplasser, golfbaner og offentlige grøntarealer.   --- Praktisk bruk i jordbruket

På overflatedyrket beite er det vanskelig å bruke noen form for jordarbeiding. Her er det ideelt å bruke en direkte såmaskin. Om det finnes jordfast stein like under grastorva, spiller dette ingen rolle. De fjørbelastede såskiene pendler fritt og ”rir” lett over slike hindringer. Såmaskinen egner seg også godt for å så inn spesielle frøsorter i eksisterende kulturer, for eksempel kløver i kløverfattig eng. Og den passer godt for såing av urter og annen grøntproduksjon (økologisk jordbruk.)

Golfbaner, sportsplasser og andre grøntanlegg

Direktesåmaskinen har vist seg å være en utmerket såmaskin for vedliekhold av sportsplasser, golfbaner og parkanlegg. Det at såskiene med knivene under lager såspor uten å kaste opp jord og røtter gjør at maskinen er ideel for slike formål. Vi har sådd i fairwayen på flere golfbaner, og det har blitt spilt golf like etter såingen. Da det ofte brukes større frømengder pr. da. til utbedring av sportsplasser og golfbaner enn det brukes på en vanlig jordbruksseng, kan det være nødvendig å kryss-så, dvs. en sår to ganger og da siste gang på kryss av første såretning. Vi leverer en spesiell såski for golfbaner og sportsåplasser. Denne er utformet etter våre erfaringer ved såing på golfbaner

En såmaskin med et spesielt sålabbsystem

Det spesielle med denne direkte såmaskinen er at den har sålabber som er utformet som en kort stålski med innstillbart marktrykk. Presset mot bakken justeres fra 10 kg og oppover pr. sålabb ved hjelp av en trykkfjør på hver opphengsarm og hydrauliske dybdehjul som er standard utstyr på alle maskiner. I hver ski er det skåret ut to langsgående spor. En herdet stålkniv sitter i forkant av hvert spor og kan stilles opp eller ned for å kunne skjære såspor for den ønskede sådybde. Frønedløpet sitter i bakkant av sporene i skien, og frøet slippes rett ned i sporene som knivene skjærer. Dette sålabbsystemet har vist seg å være bedre enn både vanlige sålabber og roterende rulleskjær. En stålski med to skråttstilte kniver under, som glir på bakken under press, vil skjære to rene spor uten å kaste opp jord og grasrester. Maskinen leveres i 4 arbeidsbredder fra 1,5 m til 3,0 m. UM7900 har 21 såski med i alt 42 kniver som gir 42 rader med 6 cm avstand. Denne maskinen har 2,5 m arbeidsbredde. UM7950 har 25 såski med 50 kniver som gir 50 rader på 3,0 m arbeidsbredde. Ellers er de 4 maskinene helt like.

Såenhet

Maskinen er utstyrt med 1 såkasse med valseutmating. Hver såkasse har henholdsvis 26, 34, 42 eller 50 utløp (1,5, 2,0, 2,5 eller

3,0 m maskin).

Såmengden innstilles sentralt trinnløst fra 0 og opp til vel 50 kg/ha (5 kg/da). (Da egenvekta av frø varierer ganske mye, anbefales kalibrering av såmengdeinnstilling før såing starter)

Såhastighet – kapasitet

For såhus med en forskyvbar rillevalse er utmatet frømengde avhengig av både hvor stor del av rillevalsen som er skjøvet inn i såhuset og av hvor hurtig valsen roterer.

Men roterer valsen for hurtig, begynner valsen å ”fuske” fordi den da roterer så hurtig at frøet ikke fyller utmaterrillene i valsene fullt ut. Såvalsene drives via kjede av et landhjul og det anbefales ikke å så med høyere hastighet enn 6-7 km/t, noe som tilsvarer

15 –17,5 da/t for 2,5 m maskin og 18 –21 da/t for 3,0 m maskin.

Hvilke frøslag kan såes?

Maskinen kan så alle slag grasfrø og de fleste urtefrø. Det er frøstørrelsen som begrenser bruken. Vanlig kornfrø er for stort for såvalsene i maskinen.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

En effektiv såmaskin til fornying av eksisterende graskulturer uten forutgående jordbearbeiding.

Leveres i bredder fra 1,5 til 3 meter.  --   Såmaskinen egner seg utmerket til reparasjon og fornying av vanlig eng som er i dårlig forfatning.

Det samme gjelder når større flekker av enga er ødelagt av isbrann eller flom. Like aktuell for jordbruk som for sportsplasser, golfbaner og offentlige grøntarealer.   --- Praktisk bruk i jordbruket

På overflatedyrket beite er det vanskelig å bruke noen form for jordarbeiding. Her er det ideelt å bruke en direkte såmaskin. Om det finnes jordfast stein like under grastorva, spiller dette ingen rolle. De fjørbelastede såskiene pendler fritt og ”rir” lett over slike hindringer. Såmaskinen egner seg også godt for å så inn spesielle frøsorter i eksisterende kulturer, for eksempel kløver i kløverfattig eng. Og den passer godt for såing av urter og annen grøntproduksjon (økologisk jordbruk.)

Golfbaner, sportsplasser og andre grøntanlegg

Direktesåmaskinen har vist seg å være en utmerket såmaskin for vedliekhold av sportsplasser, golfbaner og parkanlegg. Det at såskiene med knivene under lager såspor uten å kaste opp jord og røtter gjør at maskinen er ideel for slike formål. Vi har sådd i fairwayen på flere golfbaner, og det har blitt spilt golf like etter såingen. Da det ofte brukes større frømengder pr. da. til utbedring av sportsplasser og golfbaner enn det brukes på en vanlig jordbruksseng, kan det være nødvendig å kryss-så, dvs. en sår to ganger og da siste gang på kryss av første såretning. Vi leverer en spesiell såski for golfbaner og sportsåplasser. Denne er utformet etter våre erfaringer ved såing på golfbaner

En såmaskin med et spesielt sålabbsystem

Det spesielle med denne direkte såmaskinen er at den har sålabber som er utformet som en kort stålski med innstillbart marktrykk. Presset mot bakken justeres fra 10 kg og oppover pr. sålabb ved hjelp av en trykkfjør på hver opphengsarm og hydrauliske dybdehjul som er standard utstyr på alle maskiner. I hver ski er det skåret ut to langsgående spor. En herdet stålkniv sitter i forkant av hvert spor og kan stilles opp eller ned for å kunne skjære såspor for den ønskede sådybde. Frønedløpet sitter i bakkant av sporene i skien, og frøet slippes rett ned i sporene som knivene skjærer. Dette sålabbsystemet har vist seg å være bedre enn både vanlige sålabber og roterende rulleskjær. En stålski med to skråttstilte kniver under, som glir på bakken under press, vil skjære to rene spor uten å kaste opp jord og grasrester. Maskinen leveres i 4 arbeidsbredder fra 1,5 m til 3,0 m. UM7900 har 21 såski med i alt 42 kniver som gir 42 rader med 6 cm avstand. Denne maskinen har 2,5 m arbeidsbredde. UM7950 har 25 såski med 50 kniver som gir 50 rader på 3,0 m arbeidsbredde. Ellers er de 4 maskinene helt like.

Såenhet

Maskinen er utstyrt med 1 såkasse med valseutmating. Hver såkasse har henholdsvis 26, 34, 42 eller 50 utløp (1,5, 2,0, 2,5 eller

3,0 m maskin).

Såmengden innstilles sentralt trinnløst fra 0 og opp til vel 50 kg/ha (5 kg/da). (Da egenvekta av frø varierer ganske mye, anbefales kalibrering av såmengdeinnstilling før såing starter)

Såhastighet – kapasitet

For såhus med en forskyvbar rillevalse er utmatet frømengde avhengig av både hvor stor del av rillevalsen som er skjøvet inn i såhuset og av hvor hurtig valsen roterer.

Men roterer valsen for hurtig, begynner valsen å ”fuske” fordi den da roterer så hurtig at frøet ikke fyller utmaterrillene i valsene fullt ut. Såvalsene drives via kjede av et landhjul og det anbefales ikke å så med høyere hastighet enn 6-7 km/t, noe som tilsvarer

15 –17,5 da/t for 2,5 m maskin og 18 –21 da/t for 3,0 m maskin.

Hvilke frøslag kan såes?

Maskinen kan så alle slag grasfrø og de fleste urtefrø. Det er frøstørrelsen som begrenser bruken. Vanlig kornfrø er for stort for såvalsene i maskinen.

Les flere detaljer