CRC 5-56 Universalspray 200 ml

FKnr.: 50314896 | Leverandørens varenr.: 6410033083
  • "Verktøy på boks"
  • Universal servicespray
  • Smører og fjerner rust
  • Rustbeskyttelse
  • Driver ut fuktigheten

89,00

(71,20 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Verktøykasse på boks" En universal servicespray for vedlikehold og beskyttelse. Den penetrerer, smører, fortrenger fuktighet, stopper gnisselyder, løser fastrustede deler. Beskytter metall mot rust og korrosjon, starter fukt- skadede motorer og rengjør.

 

 

H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H302 - Farlig ved svelging.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

 

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Verktøykasse på boks" En universal servicespray for vedlikehold og beskyttelse. Den penetrerer, smører, fortrenger fuktighet, stopper gnisselyder, løser fastrustede deler. Beskytter metall mot rust og korrosjon, starter fukt- skadede motorer og rengjør.

 

 

H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H302 - Farlig ved svelging.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

 

Les flere detaljer

Betalingspartnere