0

Felleskjøpet Hypogear olje LS 4 L

FKnr.: 50326001 | Leverandørens varenr.: 601771330
  • Til kjøretøy og arbeidsmaskiner
  • For aksler med differensialbrems
  • LS-egenskaper
  • Også til hypoiddrev uten diffbrems
  • Oppfyller API GL-5
  • SAE 10W-40

339,00

(271,20 ekskl. mva)

Kun Hent i butikk – sjekk lagerstatus i butikk

Frakt og leveringsbetingelser | Returinformasjon

er lagt i handlevognen din

Du må logge deg inn for å legge inn varer i ønskelisten

Loading...

Ok
Produktinformasjon
Produktinformasjon

Girolje til kjøretøy og arbeidsmaskiner som har aksler med differensialbrems der det kreves en olje med LS-egenskaper og som oppfyller API GL-5. Kan også benyttes i hypoiddrev uten differensialbrems.H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Girolje til kjøretøy og arbeidsmaskiner som har aksler med differensialbrems der det kreves en olje med LS-egenskaper og som oppfyller API GL-5. Kan også benyttes i hypoiddrev uten differensialbrems.H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer
Legg til snarvei på hjemskjerm?