Felleskjøpet asfalt og oljefjerner 1 L

FKnr.: 50326868 | Leverandørens varenr.: 9300200700
  • Sterk avfetting
  • Brukes ufortynnet
  • Lett avskylling
Kampanjepris frem til 11.6
Ordinær pris 99,00

29,70

(23,76 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Sterk avfetting til bruk på Bil/Traktorer/utstyr for å fjerne asfalt ,fett og grease. Petroleumsbasert. Brukes ufortynnet. Tilsatt emulgator for lett avskylling.


H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Sterk avfetting til bruk på Bil/Traktorer/utstyr for å fjerne asfalt ,fett og grease. Petroleumsbasert. Brukes ufortynnet. Tilsatt emulgator for lett avskylling.


H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.

Les flere detaljer

Betalingspartnere