Maskinvask 4 L

FKnr.: 50338138 | Leverandørens varenr.: FE405
  • En kraftig vaskemiddel til maskiner
  • Fungerer også på andre kjøretøy
  • Skader ikke lakk, krom eller aluminium
Kampanjepris frem til 28.7
Ordinær pris 299,-

239,20

(191,36 ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Felleskjøpet maskinvask er et kraftig vaskemiddel til rengjøring av traktor, maskiner og redskap. Fungerer også ypperlig på andre typer kjøretøy. Vaskemiddelet er svært effektiv når du skal fjerne asfalt og tjære, eller smuss generelt. Produktet skader ikke lakk, krom eller aluminium.

Påføres med lavtrykk, skumkanon eller manuelt. La ikke produktet tørke inn på overflaten, spyl derfor grundig av.

Dosering: Fortynnes med vann fra 1:10 til 1:50 avhengig av skittenhetsgraden. Test gjerne på et lite område.

Oppbevaring: Oppbevares mellom 5-30 °C.

Inneholder:
  • Aromatiske og alifatiske hydrokarboner 5% - 15%.
  • Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5% - 15%.
  • Kationiske overflate- aktive stoffer < 5%.

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

H318 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Felleskjøpet maskinvask er et kraftig vaskemiddel til rengjøring av traktor, maskiner og redskap. Fungerer også ypperlig på andre typer kjøretøy. Vaskemiddelet er svært effektiv når du skal fjerne asfalt og tjære, eller smuss generelt. Produktet skader ikke lakk, krom eller aluminium.

Påføres med lavtrykk, skumkanon eller manuelt. La ikke produktet tørke inn på overflaten, spyl derfor grundig av.

Dosering: Fortynnes med vann fra 1:10 til 1:50 avhengig av skittenhetsgraden. Test gjerne på et lite område.

Oppbevaring: Oppbevares mellom 5-30 °C.

Inneholder:
  • Aromatiske og alifatiske hydrokarboner 5% - 15%.
  • Ikke-ioniske overflateaktive stoffer 5% - 15%.
  • Kationiske overflate- aktive stoffer < 5%.

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

H318 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Les flere detaljer

Betalingspartnere