Bilhampoo UHD 1 L

FKnr.: 92252134 | Leverandørens varenr.: 9790
  • Tykk og fast skum som holder lenge
  • Forfriskende tropisk duft
  • Gir en glatt og enkel overflate

660,-

(528,- ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

En sjampo som gir tykk og fast skum som holder lenge, med en forfriskende tropisk duft. PH-nøytral. Gjør overflaten glatt og enkel å rengjøre med svamp.


H290 Kan være etsende for metaller.
H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

En sjampo som gir tykk og fast skum som holder lenge, med en forfriskende tropisk duft. PH-nøytral. Gjør overflaten glatt og enkel å rengjøre med svamp.


H290 Kan være etsende for metaller.
H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere