High Foam TFR skumsåpe 25 L

FKnr.: 92408389 | Leverandørens varenr.: 3640
  • Skummer godt
  • Svært godt vaskeresultat
  • Fjerner skitt og trafikkfilm

1 790,-

(1 432,- ekskl. mva)

Produktinformasjon
Produktinformasjon

Mer skum fra Autoglym! High Foam TFR er et alkalisk vaskekonsentrat som skummer godt, et skum som henger lenge på bilen og som gir et svært godt vaskeresultat. Produktet er ideelt for bruk med skumanlegg eller skumkanon, og det fjerner enkelt skitt og trafikkfilm.


H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Egenskaper
Dokumenter og sikkerhetsdatablad
Lenker

Mer skum fra Autoglym! High Foam TFR er et alkalisk vaskekonsentrat som skummer godt, et skum som henger lenge på bilen og som gir et svært godt vaskeresultat. Produktet er ideelt for bruk med skumanlegg eller skumkanon, og det fjerner enkelt skitt og trafikkfilm.


H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Les flere detaljer

Betalingspartnere