Akselvern er en forsikring for liv og helse ved bruk av kraftoverføringsaksler. Walterscheid akselvern er testet under ekstreme forhold for å sikre funksjon i alle
bruksområder, og det er viktig at det blir jevnlig kontrollert og vedlikeholdt. Like viktig som akselvernet er det at vernetrakt på redskap og traktor er i orden.

Walterscheid akselvern:
• Raskt og enkelt å demontere/montere
• Høy kvalitet i alle deler
• Testet og utprøvd under ekstreme bruks og temperaturforhold
• CE merket garanterer original kvalitet
• Enkeltdeler er utskiftbare og dermed reduserer servicekostnadene