Også i år blir det god sjanse for å treffe fagpersoner i Felleskjøpet på det vi kaller tonnvarer. De som kan disse produktene stiller mann- og kvinnesterke på stand og er interessert i å slå av en prat med deg.

Det som er spennende er at de ulike produktene står sammen med maskiner og utstyr som brukes til behandling av disse varene.

Når det gjelder kraftfôr vil du finne produkter og fagpersoner sammen med sektoren for innendørsmekanisering.

Gjødsel vil stå sammen med gjødselspredere, ensileringsmiddel, plast og nett vil du finne sammen med presser og høstingsutstyr og såkorn/såfrø sammen med såmaskiner.
Spesielt når det gjelder ensileringsmidler vil det også være representanter fra leverandørene til stede som kan fortelle om de enkelte produktene. Kom innom oss for en prat om hvilke muligheter som finnes på dette området. Du kan også få gode råd om kvaliteter på de enkelte produktene og hvordan du stiller inn maskinen for et best mulig resultat ved bruk av plast eller nett.

I sum gir dette en mer helhetlig fremstilling av det som finnes på markedet. Så kom innom og se hva Felleskjøpet kan tilby deg som planteprodusent.