– Prioriter vedlikehold og service

Helge Malum, teknisk sjef i Felleskjøpet Agri, anbefaler jevnlig ettersyn og vedlikehold av maskiner og utstyr. Felleskjøpet har en rekke gunstige ordninger innenfor service og etterkontroll.

Motorrom på gammel John Deere

– Vi ønsker å bidra til at bonden får en lønnsom, sikker og forutsigbar drift, sier Helge Malum.
 – Teknisk utstyr har behov for vedlikehold. Fagfolk med teknisk spisskompetanse har lettere for å oppdage slike ting enn bonden selv. Bonden er ekspert på sin egen produksjon, mens vi kan det tekniske utstyret, sier Malum.

Han illustrerer poenget på denne måten: Hvis du har en forsamling bønder som driver ulik type produksjon, og viser et bilde av en kornåker med sykdom på kornplantene og spør om noe er galt, så rekker kornbøndene opp hånda med én gang. Hvis du viser et bilde av et kyllinghus der kyllingene flokker seg på enkelte steder i rommet, så vil de som driver med kylling si med én gang at her er det noe feil med miljøet.

Tilbud til Avant-eiere

– Det jeg prøver å si, er at en fagperson trenger ikke mange sekunder på å se og sanse at det er noe som er galt og som krever optimalisering. Fagpersonen kan se at noe er i ferd med å bli feil på et tidligere tidspunkt enn andre. Alle skjønner at noe er galt hvis de hører en bankelyd i motoren eller at hjulene vingler. Men da er det litt sent, sier Malum.

En maskintype Felleskjøpet nå setter søkelys på, er kompaktlastere. I disse dager sendes det ut et tilbud til alle som har en Avant kompaktlaster. Eieren tilbys en autorisert sikkerhetssjekk og en eventuell reparasjon av skader på el-anlegget kostnadsfritt, dersom maskinen er 5 år eller yngre. Sikkerhetssjekken inkluderer en 17-punktskontroll av elektronikk og lasterbom samt ettermontering av to 70A-sikringer på batteri og dynamo. Tilbudet bestilles ved å kontakte nærmeste Felleskjøpet-verksted.
– Hvis noen har kjøpt brukt eller videresolgt en Avant, vil vi gjerne ha beskjed om dette, slik at vi kan få sendt brevet til riktig eier. Vi har jo ikke oversikt over videresalg, og dette utstyret er som kjent ikke registreringspliktig, sier Helge Malum.

Vil forhindre brann

Tilbudet gjelder også kompaktlastere som er mellom fem og ti år gamle, men da spanderer Felleskjøpet bare 50 prosent av kostnadene. For kompaktlastere eldre enn dette tilbys også en sjekk, men da som betaltjeneste, forteller Malum. Han forklarer at noe av bakgrunnen for at Felleskjøpet går ut med dette tilbudet, er at slike minilastere brukes stadig mer i landbruket. Og det er viktig å sørge for at det ikke oppstår brann i forbrenningsmotoren til kompaktlasteren.

– På 1970- og 80-tallet skjedde det mange branner i traktorer som sto i driftsbygninger. Nå ser vi at den samme faren kan oppstå igjen med kompaktlastere. Felleskjøpet har et samarbeid med Avant, som er vår leverandør, der vi har sett behovet for å spesifisere vedlikeholdet hos disse maskinene, sier Helge Malum.

Tilbudet gjelder fra nå av og fram til utløpet av november. For å opprettholde sikkerheten på maskinene er en avhengig av jevnlig ettersyn og vedlikehold også i årene framover, understreker Malum. Han betoner at forebygging av brann er et tema Felleskjøpet tar på stort alvor. Felleskjøpet var for eksempel med på å utvikle den nye standarden for el-installasjoner i driftsbygninger i landbruket, NEK 400 landbruk, som kom i 2016.

Tilbyr tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering er et annet, og mer omfattende, tilbud Felleskjøpet ønsker å nå ut med. Det er utarbeidet med spesielt henblikk på kyllinghus, men er også aktuelt for andre driftsbygninger, opplyser Malum.

– Vi går inn i hvert enkelt hus og gjør både CO2-målinger og målinger av varme, luft og klima, egentlig det meste. Vi bruker blant annet varmesøkende kamera som forteller hvor det er varmelekkasjer. For dem som driver eggproduksjon har vi dessuten et keramisk egg som vi kan sende fra redet og helt fram til eggbrettet for å avdekke klink. Å redusere klinkprosenten virker direkte inn på lønnsomheten, sier Malum.

Nettopp det å øke lønnsomheten er en viktig grunn til at Felleskjøpet tilbyr tilstandsvurdering, understreker han. Det handler om å optimalisere driften, fra riktig høyde på drikkeniplene i et kyllinghus til det å hindre luftlekkasje og trekk som kan gå ut over dyrehelsen og gi unødvendig høye fyringsutgifter.

Unngå produksjonsstans

Helge Malum mener det generelt er litt å gå på når det gjelder vedlikehold av maskiner og utstyr i driftsbygninger. Det kan være elektriske uttak som er ubeskyttet fordi deksler er tatt av eller er ødelagt og som derfor kan være brannfarlige. Eller det kan dreie seg om maskiner som kan få produksjonsstans på grunn av manglende vedlikehold.

– Vi har telefonvakt 24/7, mange steder også utrykningsvakt, men det blir dyrere og tilgangen på reservedeler kan være begrenset. Så det ligger en stor økonomisk nytte for bonden i det å ha planlagt vedlikehold og unngå produksjonsavbrudd, sier Helge Malum.

– Hva er det det syndes mest mot når det gjelder vedlikehold av utstyr i driftsbygninger?
– Grovfôrmaskiner. De jobber hardt og mye og har nesten aldri ettersyn, sier Malum og legger til at slikt utstyr bør etterses en gang i året, som det meste annet av maskiner.

Faste priser

Felleskjøpet har flerårige serviceavtaler med fast pris som kunden kan tegne på nye traktorer, treskere, Caterpillar gravemaskin og TKS grovfôranlegg. Den faste prisen innebærer at du har en kjent sum å forholde deg til i den avtalte perioden, uten at det kommer tillegg for prisstigning. Dette betyr forutsigbarhet for bonden, poengterer Malum. Bonden slipper også å tegne egen maskinskadeforsikring. Felleskjøpet tar hele risikoen, ut over en mindre egenandel. En slik serviceavtale kan ha stor betydning hvis du får et maskinhavari hvor den endelige prislappen ellers ville ha kommet opp i hundretusenkronersklassen, hevder Malum.
– Vi har også serviceavtaler til fast pris for andre redskaper som rundballepresser eller eldre traktorer til fast pris, sier han.
Malum understreker dessuten at som følge av ny teknologi, oppdateres stadig supportpakker. For eksempel programvare til utstyr i presisjonsjordbruk.
– Vi har gjort forsøk på å ta fram vedlikeholdsprodukter som kan være nyttige og forutsigbare for bonden. Hvis det er et tilbud eller en vedlikeholdspakke noen synes vi mangler, send oss gjerne et forslag på epost til firmapost@felleskjopet.no, oppfordrer Helge Malum.

Mange spesialister

Felleskjøpet er i det hele tatt på plass for bonden når han eller hun trenger det og skal kunne svare på de aller fleste spørsmål, sier Felleskjøpets tekniske sjef.
– Felleskjøpet er et stort selskap, vi har mange spesialister med høy fagkunnskap som vi kan dra nytte av internt i selskapet for å løse utfordringene til den enkelt bonde. Hvis kompetansen ikke finnes lokalt, finnes den bak den enkelte lokale mekaniker, selger eller fagkonsulent.

Felleskjøpets tekniske supporttelefon er dessuten åpen alle dager, hele døgnet. De som betjener den er i all hovedsak tidligere verkstedledere med høy kompetanse både på nytt og gammelt utstyr, avslutter Helge Malum.

Kommentarer