Hva er leasing?

 • Leasing er en enkel måte for næringsdrivende å skaffe seg nødvendige driftsmidler.
 • Leasing betyr finansiell leie og ble introdusert i Norge på begynnelsen av 1960-tallet.
 • Alle som tilbyr finansiell leasing i Norge må ha finanskonsesjon.
 • Ingen egen «leasinglov» i Norge. Forholdet mellom partene reguleres gjennom standardavtaler.
 • Mest vanlig å lease transportmidler, maskiner (alt innen landbruk) og datautstyr.

Hvorfor velge leasing?

 • Inntil 100% finansiering
 • Hurtig og enkel tilgang på nye driftsmidler med minimal likviditet.
 • Kunden slipper å belaste investeringsbudsjettet.
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.
 • Enkel regnskapsføring med utgiftsføring av leiebeløpene. Dette gir bedre nøkkeltall.
 • Enkel føring ved at leiebeløpene utgiftsføres direkte.
 • Kunden slipper å måtte føre saldoavskrivninger.
 • Muliggjør regelmessig utskifting av utdatert utstyr.
 • Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og;vedlikeholdsavtaler.

Sjekk vår leasingkampanje på traktor: 2,75% rente ut september

John Deere 6115RC

 • Per mnd. fra 7 720,-
 • Betinger: 30% forskuddsleie, 60 mnd. nedbetaling, 2,75% rente p.t.

John Deere 6120M

 • Per mnd. fra 8 705,-
 • Betinger: 30% forskuddsleie, 60 mnd. nedbetaling, 2,75% rente p.t.

John Deere 6130R Premium 

 • Per mnd. fra 11 848,- 
 • Betinger: 30% forskuddsleie, 60 mnd. nedbetaling, 2,75% rente p.t. eksl. mva, frakt og klargjøring
 • Trinnløs transmisjon inkludert i prisen