- Det er ikke lenger nok å synse. Med robot i fjøset og TINE Mjølkonomi® er vi vant til å plukke tallene fra hverandre i mjølkeproduksjonen. Vi trenger det samme i grovfôrproduksjonen, og nå kan vi synliggjøre maskinkostnadene ned i minste detalj, sier Tore Nordli.

Med to stk John Deere 6155R, fra 2016 og 2018, har han allerede hatt AutoTrac noen år og brukt sporfølginga når han har kjørt med front- og bakmontert slåmaskin og sentrifugalspreder. – Vi har hatt god nytte av å ha kontroll på hvor vi kjører og hvor vi er. Men nå vil vi utvide horisonten, sier Tore Nordli, som nå har fått montert lastervekt på den ene traktoren for å veie rundballene og LogMaster i begge.

q-companion

Q-companion-displayet viser redskapets posisjon og belastning. Veieresultater overføres med Bluetooth® til en app på telefonen. Systemet kan ettermonteres på lastere fra Ålö Quicke fra 2005, og det koster ca 15 000,-

Synliggjør maskinkostnadene litt for godt

Han får støtte fra nabo Hans Jørgen Sætren, som også er pilotbruker på CropSat. Som maskinselger hos AK Maskiner er han veldig opptatt av at vi skal få med at han har fått montert LogMaster på sine to New Holland-traktorer, en T6.140 og en T7.210. – Jeg har fått lagt inn det meste på CropPlan, og ser at det kommer til å bli et veldig bra verktøy, selv om jeg ser at det synliggjør maskinkostnadene litt for godt. Med forbehold om at jeg har lagt inn tallene riktig, så ser det ut som at det vil koste meg mer å pløye enn det jeg får leid pløying for, sier Hans Jørgen.

veie rundballer

Hans Jørgen Sætren viser displayet for vekta til frontlasteren som kommuniserer med Bluetooth med mobiltelefonen.

Full fart i grashøstinga

- Vi vet mye om hva det er viktig å ha kontroll med, men CropPlan kommer til å gi oss mange nye interessante spørsmål, sier Tore. – Hvor mye koster hver operasjon? Hva er det viktig å gjøre sjøl?

- Vi fôrer med høsta gras i 8 – 10 måneder, og da er det viktig at det er godt. Graset må høstes på riktig tidspunkt, og høstevinduet er ofte lite på grunn av været, svarer Tore på sitt eget spørsmål. – vi kan kjøpe dyrt høsteutstyr, og så heller leie en kusk til å kjøre møkk på høsten. Vi kunne leid kunstgjødselspredingen også, sier han ettertenksomt.

– Det er viktig at det går unna med graset, og da er det fint med automatisk innsamling av data om kjøringa og at vi kan tagge jobbene på PCen etterpå, sier Hans Jørgen. De to naboene høster rundt 3-400 dekar hver i løpet av 3-4 dager. Hans Jørgen har også økt arealet med 100 dekar i år for å bygge opp fôrlageret etter tørkesommeren. I juni må han fôre direkte på grunn av at det er tomt.

Viktig med prøver

- Vi har jordprøver med GPS-koordinater for hvert 10. dekar og får gjødselplan fra NLR, sier Hans Jørgen. Naboene nøyer seg med en prøve av hver slått om kvaliteten er lik. De har timoteiblandinger på hele arealet og blander flere prøver til en.