0

LEASING

Felleskjøpet tilbyr leasingleie på et utvalg av våre maskiner. Leasing er en smart og enkel finansieringsform i stadig økning. I dagens marked er riktig utstyr viktigere enn tidligere, og avgjørende for å være konkurransedyktig.

Hva er leasing?

 • Leasing er en enkel måte for næringsdrivende å skaffe seg nødvendige driftsmidler.
 • Leasing betyr finansiell leie og ble introdusert i Norge på begynnelsen av 1960-tallet.
 • Alle som tilbyr finansiell leasing i Norge må ha finanskonsesjon.
 • Ingen egen «leasinglov» i Norge. Forholdet mellom partene reguleres gjennom standard avtaler.
 • Mest vanlig å lease transportmidler, maskiner (alt innen landbruk) og datautstyr.

Hvorfor leasing?

 • Inntil 100% finansiering.
 • Hurtig og enkel tilgang på nye driftsmidler med minimal likviditet.
 • Kunden slipper å belaste investeringsbudsjettet.
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.
 • Enkel regnskapsføring med utgiftsføring av leiebeløpene, noe som gir bedre nøkkeltall.
 • Enkel føring ved at leiebeløpene utgiftsføres direkte og kunden slipper å føre saldoavskrivninger.
 • Muliggjør regelmessig utskifting av utdatert utstyr.
 • Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler.

RELATERT FAGSTOFF

Legg til snarvei på hjemskjerm?