0

AkkuratNå! 2018

Finansieringsløsning: Benytt muligheten for leasing

Leasing er en smart og enkel finansieringsform i stadig økning

I dagens marked er riktig utstyr viktigere enn tidligere, og avgjørende for å være konkurransedyktig. Et leasingobjekt må være en identifiserbar gjenstand og den må kunne avskrives.

Hva er leasing?

 • Leasing er en enkel måte for næringsdrivende å skaffe seg nødvendige driftsmidler.
 • Leasing betyr finansiell leie og ble introdusert i Norge på begynnelsen av 1960-tallet.
 • Alle som tilbyr finansiell leasing i Norge må ha finanskonsesjon.
 • Ingen egen «leasinglov» i Norge. Forholdet mellom partene reguleres gjennom standard avtaler.
 • Mest vanlig å lease transportmidler, maskiner (alt innen landbruk) og datautstyr.

Hvorfor leasing?

 • Inntil 100% finansiering
 • Hurtig og enkel tilgang på nye driftsmidler med minimal likviditet.
 • Kunden slipper å belaste investeringsbudsjettet.
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Enkel regnskapsføring med utgiftsføring av leiebeløpene.  
  Dette gir bedre nøkkeltall.
 • Enkel føring ved at leiebeløpene utgiftsføres direkte. 
  Kunden slipper å måtte føre saldoavskrivninger.
 • Muliggjør regelmessig utskifting av utdatert utstyr.
 • Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler.

Ønsker du mer informasjon om våre muligheter for leasing? Ta kontakt med din salgskonsulent. 

AkkuratNÅ! er Felleskjøpets produktkatalog til deg som proffbruker og bonde. AkkuratNå! presenterer et bredt spekter av vårt produktutvalg relevant for sesongen, samt aktuelle kampanjer og tilbud innen traktor, tresker, redskap, park og anlegg, innendørsmekanisering og ettermarked. Du vil også finne relevante kampanjer på forbruksprodukter og arbeidsklær.