0

Presisjon

Presisjonsjordbruk - behov og tilpasning

Presisjonsjordbruk handler om å bruke ny teknologi til å tilpasse behandlingen av jorder og vekster etter behovet, som ofte kan variere mye innenfor et og samme jorde. Som regel tar en utgangspunkt i gjennomsnittet, og behandler jordet likt ut fra dette. Med presisjonsjordbruk som metode, tilpasses eksempelvis gjødselmengde, sprøytemengde og kalkmengde ut fra steds-spesifikt behov. Informasjon fra mange kilder settes sammen for å kartlegge de steds-spesifikke behovene. Ulike sensorer, kamera og GNSS (globale navigasjonssystemer) spiller en sentral rolle. Utstyret kan monteres på traktoren, selvgående roboter, droner eller på satellitter.

Presisjonsjordbruk - noe for deg? av Bård Svarstad, Produktsjef høstemaskiner Presisjonsjordbruk - noe for deg?

Presisjonsjordbruk er et hett tema, men du tenker kanskje at det ikke gjelder deg eller at dette hører framtida til. Tenk om igjen: I Norge har det allerede vært i bruk i over ti år. ... Les mer

Presisjon med John Deere

John Deere er en av de ledende innen presisjonsjordbruk, eller AMS (Agricultural Management Solutions) som John Deere selv omtaler det. John Deere's Agricultural Management Solutions (AMS) er en serie integrerte produkter og tjenester, som maksimerer resultatene fra dine maskiner og din drift. Alle produksjoner og driftstyper har nytte av dette. For planteproduksjon kan du øke overskuddet med presis styring, ekstern oppbakning og online-datasporing. For entreprenører kan du maksimere produktiviteten, og levere ytelse i fantastisk kvalitet til dine kunder. For husdyrproduksjoner vil du kunne redusere produksjonsomkostningene, og oppnå bedre kvalitet i høy og fôr. Få bedre resultater og større overskudd med integrert styring og konstant presisjon. Presisjonsjordbruk fungerer med John Deere og alle andre merker.

ISOBUS

I presisjonsjordbruk snakkes det mye om ISOBUS - men hva er det egentlig? Alle moderne fabrikker og produsenter av landbruksmaskiner og -redskap jobber mot et felles mål om kompatibilitet. Før var man begrenset til å bruke et spesifikt display eller system for å styre en spesifikk maskin. ISOBUS løser dette ved å bruke standardiserte tilkoblinger, kommunikasjonsprotokoller og retningslinjer. ISOBUS er en internasjonal kommunikasjonsprotokoll som setter standarden for elektronikk i landbruket. Kort fortalt betyr dette at et display produsert i USA vil kommunisere og kontrollere redskapen din bygget i Tyskland - uansett merke, type eller land det er produsert i. Med andre ord er det ISOBUS som sørger for at din kontrollenhet kommuniserer med dine maskiner og redskap.

Enkelt presisjonsutstyr svært lønnsomt! av Håvard Simonsen Enkelt presisjonsutstyr svært lønnsomt!

Du kan ta del i presisjonsjordbruket uten at det «koster deg skjorta». Det gjelder ikke minst i grasdyrking, der enkelt utstyr raskt vil betale seg. Aller viktigst er det å være på rett spor. ... Les mer

Se flere saker om presisjonsjordbruk:

Bonde hjelper bonde med CropPLAN Bonde hjelper bonde med CropPLAN

CropPLAN gir store mulighet for å planlegge, dokumentere og analysere planteproduksjonen, men mange bønder erfarer at terskelen for å komme i gang er litt høy. Nå skal bønder som allerede er gode på dette verktøyet holde kurs for andre. ... Les mer

Kan spare hundretusener med snitter og plansilo Kan spare hundretusener med snitter og plansilo

SORTLAND: Fire bønder på Sortland i Vesterålen kan spare 140 kroner pr. dekar og hver hente ut en ekstrainntekt på rundt 100 000 kroner i leiekjøring ved å gå sammen om en grashøstelinje med selvgående finsnitter og plansilo. ... Les mer

Väderstad E-Control Mobile gir deg dreieprøve på mobilen Väderstad E-Control Mobile gir deg dreieprøve på mobilen

Nye Väderstad E-Control Mobile gjør dreieprøve på såmaskinen enklere enn noensinne. Ved å laste ned apllikasjonen E-Control Mobile til en smarttelefon, kan bonden kalibrere Väderstad-maskinen ved hjelp av telefonen sin. ... Les mer

GPS-styrt presisjonskalking gir økt avkastning GPS-styrt presisjonskalking gir økt avkastning

Tettere uttak av koordinatfestede jordprøver der analyseresultatene brukes til variabel tildeling av kalk er en god investering. Det er fordi en henter ut økt avling på hvert skifte. ... Les mer

Kombinerer grisemøkk, GEOSPREAD og N-tester Kombinerer grisemøkk, GEOSPREAD og N-tester

Solfrid Våset og Ottar Weel har stilt gjødslinga et par «knepp» i mer presis retning ved å ta i bruk tankvogn med slepeslange, Kverneland GEOSPREAD og Yara N-Tester. I år anbefalte N-Testeren å droppe siste delgjødsling i høsthveten. ... Les mer

Felleskjøpet lanserer nye presisjonsverktøy for bonden Felleskjøpet lanserer nye presisjonsverktøy for bonden

(15.08.19) I samarbeid med DataVäxt lanserer nå Felleskjøpet presisjonsverktøyene CropPLAN og LogMASTER i det norske markedet. Ny teknologi gir bonden bedre effektivitet og lønnsomhet, og naturressursene utnyttes bedre. ... Les mer

Fjernhjelp med JDLink av Håvard Simonsen, Samvirke-redaksjonen Fjernhjelp med JDLink

Med John Deeres JDLink kan mekanikerne i Felleskjøpet hjelpe deg hvor du enn er, bare du har mobildekning. De kan bistå med innstillinger og justeringer på GreenStar-skjermen, oppgradere programvare, lokalisere feil og mye mer. ... Les mer

Kontakt oss på telefon

Mandag - fredag 08:00 - 17:00 Lørdag: 09:00 - 14:00
Ring 72 50 50 50

Delebestilling

Ring reservedelstelefonen: 72 50 50 50 Tastevalg 3 og 2. Du kan også sende oss en henvendelse
Lag bestilling på e-post