0

Presisjon

Presisjonsjordbruk - behov og tilpasning

Presisjonsjordbruk handler om å bruke ny teknologi til å tilpasse behandlingen av jorder og vekster etter behovet, som ofte kan variere mye innenfor et og samme jorde. Som regel tar en utgangspunkt i gjennomsnittet, og behandler jordet likt ut fra dette. Med presisjonsjordbruk som metode, tilpasses eksempelvis gjødselmengde, sprøytemengde og kalkmengde ut fra steds-spesifikt behov. Informasjon fra mange kilder settes sammen for å kartlegge de steds-spesifikke behovene. Ulike sensorer, kamera og GNSS (globale navigasjonssystemer) spiller en sentral rolle. Utstyret kan monteres på traktoren, selvgående roboter, droner eller på satellitter.

Presisjon med John Deere

John Deere er en av de ledende innen presisjonsjordbruk, eller AMS (Agricultural Management Solutions) som John Deere selv omtaler det. John Deere's Agricultural Management Solutions (AMS) er en serie integrerte produkter og tjenester, som maksimerer resultatene fra dine maskiner og din drift. Alle produksjoner og driftstyper har nytte av dette. For planteproduksjon kan du øke overskuddet med presis styring, ekstern oppbakning og online-datasporing. For entreprenører kan du maksimere produktiviteten, og levere ytelse i fantastisk kvalitet til dine kunder. For husdyrproduksjoner vil du kunne redusere produksjonsomkostningene, og oppnå bedre kvalitet i høy og fôr. Få bedre resultater og større overskudd med integrert styring og konstant presisjon. Presisjonsjordbruk fungerer med John Deere og alle andre merker.

ISOBUS

I presisjonsjordbruk snakkes det mye om ISOBUS - men hva er det egentlig? Alle moderne fabrikker og produsenter av landbruksmaskiner og -redskap jobber mot et felles mål om kompatibilitet. Før var man begrenset til å bruke et spesifikt display eller system for å styre en spesifikk maskin. ISOBUS løser dette ved å bruke standardiserte tilkoblinger, kommunikasjonsprotokoller og retningslinjer. ISOBUS er en internasjonal kommunikasjonsprotokoll som setter standarden for elektronikk i landbruket. Kort fortalt betyr dette at et display produsert i USA vil kommunisere og kontrollere redskapen din bygget i Tyskland - uansett merke, type eller land det er produsert i. Med andre ord er det ISOBUS som sørger for at din kontrollenhet kommuniserer med dine maskiner og redskap.

Legg til snarvei på hjemskjerm?