0

Fagartikler maskin

Hva betyr presisjonsjordbruk for deg? Hva betyr presisjonsjordbruk for deg?

Det snakkes mye om presisjonsjordbruk og du tenker kanskje at dette ikke gjelder deg eller at dette hører framtida til. Men det er feil! Dette gjelder de fleste og har allerede vært i bruk de ti siste årene i Norge. ... Les mer

Slik steller du eng og beiter etter vinteren – og høster mer! Slik steller du eng og beiter etter vinteren – og høster mer!

Godt stell av eng og beiter er en forutsetning for en god avling og et næringsrikt og smakelig grovfôr. ... Les mer

Radiostyrt slagklipping i skråninger Radiostyrt slagklipping i skråninger

Radiostyrt slagklipping gjør sitt inntog i grøntbransjen. Denne type nye maskiner egner seg spesielt godt til bruk i skråninger og på utilgjengelige steder. På en demonstrasjon høsten 2015 i regi av Felleskjøpet, var interessen stor for slike maskiner. ... Les mer

Hvordan håndtere gressklipping av krevende arealer? Hvordan håndtere gressklipping av krevende arealer?

Mange grunneiere opplever utfordringer når de skal finne gode løsninger for gressklipping av store arealer. Skråninger, busker og trær kan også by på problemer. Løsningen er å velge riktig maskin til jobben. ... Les mer

Hvorfor er godt stell av beitet så viktig? Hvorfor er godt stell av beitet så viktig?

God beitekultur betinger at beitene pusses. Det bidrar til å hindre igjengroing og motvirker at uønskede ugras- og grasarter tar overhånd. Godt stell av beitene betaler seg. ... Les mer