0

Redskap

Plogen – det sikre alternativet av Felleskjøpet Plogen – det sikre alternativet

En riktig utstyrt, moderne plog er en kostnadseffektiv, miljøvennlig og sikker metode for bearbeiding av jorda. Dette gjør plogen mer aktuell enn på lenge. ... Les mer

Fornøyde Titan-karer i Solør av Håvard Simonsen, Samvirke-redaksjonen Fornøyde Titan-karer i Solør

Fire bønder på Brandval har god erfaring med sine nye Tume Titan såmaskiner. De synes maskinene er enkle å bruke og liker den store kapasiteten, det lave trekkraftbehov, justerbart labbtrykk og trafikkvennlige bredde. ... Les mer

Se flere artikler og fagstoff om redskap

Berging av halm til fôr Berging av halm til fôr

Tørke over store deler av landet medfører lave avlinger og mangel på grovfôr. Ofte er mangelen på grovfôr mer lokal, slik at grovfôr fra andre landsdeler, eller fra våre naboland er tilstrekkelig til å løse problemene. ... Les mer

Enorm interesse fra tørkerammede bønder Enorm interesse fra tørkerammede bønder

Mens kjærkomne regnskurer ebbet ut over Sør-Gudbrandsdalen, fylte over 150 tørkerammede bønder kommunestyresalen på Tingberg i Øyer torsdag 12. juli for å få råd til å håndtere den alvorlige fôrsituasjonen. ... Les mer

Kunstgress - dette er anbefalingene Kunstgress - dette er anbefalingene

På grunn av det norske klimaet med mye nedbør og kort sommer, har naturgressbaner begrenset brukstid i Norge. Fotball har blitt en populær helårsidrett, og derfor har behovet for gode kunstgressbaner og haller med kunstgressdekke økt. ... Les mer