15.02.2019 | Felleskjøpet

Styremedlemmene viser ofte til at møtet med medlemmene er det mest givende ved vervet. Foruten flyreisene, tilbakelegger styremedlemmene til sammen rundt 11 000 kilometer i Felleskjøpets store kretsløp.

Hvem kommer til ditt fylke?

På disse tre kartene finner du hvilke av styremedlemmene som kommer til ditt fylke. Vår vanlige kretsmøteoversikt finner du her.