15.02.2019 | Håvard Simonsen

Skuterud og de andre styremedlemmene er i ferd med å pakke kofferten og finpusse informasjonen om Felleskjøpets drift i 2018 og selskapets planer framover, som de skal legge fram på årets kretsmøter. Og budskapet er gjenkjennelig: Felleskjøpets viktigste oppgave er bondenytte.

– Det virker kanskje «kjedelig» at vi til stadighet gjentar dette budskapet. Men bondenytte er ledestjernen for all vår virksomhet og bondenytte-tenkningen er svært godt mottatt blant medlemmene. Jeg føler vi har lykkes med dette, men vi kan ikke hvile på laurbærene. Verden forandrer seg raskt og forutsetningene for å skape lønnsomhet i driften er annerledes nå enn for bare kort tid siden. Det opplever vi i Felleskjøpet, og det opplever bonden i sin hverdag, sier Skuterud.

Bondeløftet fase 2

Dette er også bakgrunnen for Bondeløftet fase 2, en oppdatering og «spissing» av andre fase i konsernets strategi fram mot 2020, som vil bli behørig presentert på kretsmøtene.

– Vi ser behov for å gjøre store investeringer på en rekke områder, blant annet på industrisiden, innenfor digitalisering og i butikkvirksomheten, for å kunne møte kravene i framtida. Vi har flere planer enn vi klarer å realisere. Derfor må vi bedre lønnsomheten. Felleskjøpet er heldigvis i en sterk og god posisjon, men det er viktig å ta grep og foreta nødvendige endringer når vi har god handlefrihet. Her er det sikkert mye medlemmene har meninger om som vi forventer kommer tydelig fram på kretsmøtene, sier Skuterud.

Et mål i Bondeløfte fase 2 er å forbedre konsernets årlige resultat med 500 millioner kroner fra 2017 til 2020.

Følger opp innspill

Som vanlig blir det gjennomgang av drift og resultater fra siste år, både på konsernnivå og ved de lokale avdelingene.

– I 2018 gjennomførte vi flere tiltak og fattet vedtak som er resultater av innspill fra og dialog med eierne. Bondens pris, som ble introdusert på slutten av fjoråret, er svar på ønske om bedre medlemsbetingelser som ble framført som et humoristisk «spark», men likevel med alvor, fra tillitsvalgte i Østfold på årsmøtet i 2017. Tilsvarende landet vi i fjor oppgradering og utbygging av kraftfôrproduksjonen i Midt-Norge, der de tillitsvalgte har vært involvert. Det er viktig å få fram at samvirke fungerer, at styret og ledelsen lytter til innspill som kommer, og at vi ønsker engasjement, sier Skuterud.

Medlemsdemokrati

– Derfor er det så viktig at medlemmene deltar på kretsmøtene, fortsetter Skuterud, som lover at det skal bli tid til diskusjon.

– Vi ønsker naturlig nok å trekke fram temaer for diskusjonen som er viktig for Felleskjøpet framover, og ikke minst hvordan Felleskjøpet best kan bidra til bondenytte. Men det vil også være rom for andre ting og lokale saker, poengterer hun.

Skuterud sier kretsmøtene er en svært viktig arena for styrets ønske om å videreutvikle medlemsdemokratiet.

– Vi har vært gjennom en prosess med tanke på å styrke medlemsdemokratiet og gjøre de tillitsvalgtes arbeid viktigere og mer interessant. Vi ønsker at de tillitsvalgte skal ha en mer sentral plass mellom årsmøtene, blant annet i forhold til medlemskontakten og virksomheten rundt avdelingene. Og de skal selvfølgelig fortsatt være bindeledd mot ledelsen og styret. Det er viktig å ha engasjerte og kompetente tillitsvalgte. Vi har «oppgradert» arbeidet til de lokale valgkomiteene og vi oppfordrer alle medlemmer til å delta aktivt for å velge inn gode kandidater.

Så møt opp på kretsmøtene, oppfordrer styrelederen.