Kretsmøter i Felleskjøpet

Årets kretsmøter starter 19. februar og avsluttes 20. mars. Til alle medlemmer ligger invitasjon vedlagt dette nummeret av Samvirke. I tillegg vil det bli sendt sms med påminnelse om møtet. Felleskjøpet ønsker velkommen til årets kretsmøter.

Se oversikten her. 

Hvordan skal ditt Felleskjøp være?

Hvis du vil ha førstehånds informasjon om hva som skjer i Felleskjøpet, sentralt og ved din avdeling, har noe «på hjertet» og vil påvirke hvordan du mener ditt Felleskjøp bør være, da må du stille på kretsmøtet.

Først ut er medlemmene i Vestvågøy, Flagstad, Vågan, Moskenes og Austvågøy som samles til kretsmøte på Lofoten Turistsenter 19. februar. Deretter går det slag i slag over hele landet inntil det hele rundes av med samlinger for flere kretser 20. mars i Hedmark, Sogn og Fjordane og Troms. Da har medlemmene i samtlige 113 kretser «fått sagt sitt». Tilbakemeldingene fra alle kretsmøtene oppsummeres av medlemsavdelingen i en rapport til styret som har en endelig behandling av dem i sitt møte i mai. Tilbakemeldinger og innspill gjennomgås i forretningsområdene der de hører hjemme, og det tilstrebes å gi svar på spørsmål og innspill enten i selve kretsmøtet eller i ettertid i en form som er tilpasset temaene som tas opp.

Årets kretsmøter blir en blanding av de vanlige kretsmøtesakene og orientering om saker som er særlig aktuelle for konsernet (se intervju med styreleder Anne J. Skuterud) og ved avdelingene.

Regionsjef Kristin Wibe, som har jobbet mye med opplegget og den praktiske gjennomføringen av kretsmøtene, understreker at kretsmøtene ikke bare er en orientering om drift og resultater i konsernet, men at det også er viktig å få medlemmenes synspunkter, ikke minst på hvordan de opplever aktiviteten og tjenestene ved sin avdeling.

Min gård og Boka

I tillegg til de mer tradisjonelle kretsmøtesakene vil det i år blant annet bli en innføring i bruken av Min gård og Boka.

– Det blir «lynkurs» med opplæring i praktisk bruk av appene Min gård og Boka. Vi ser at det er behov for opplæring, for å hjelpe kundene til å gjøre våre digitale hjelpemidler til effektive verktøy. Ved avdelinger der det er kjørt kveldskurs har det vært bra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Slike kurs vil det fortsatt bli mulighet for, men vi ser kretsmøtene som en fin anledning til en innføring i bruken. Vi ønsker jo mer bruk av Min gård og Boka både i mobilversjon og på nett, for å effektivisere arbeidet på gården og lette kommunikasjonen med Felleskjøpet. Dette er i seg selv en god grunn til å komme på kretsmøtene, sier Wibe.

Halve jorda rundt

Demokrati og medlemsinnflytelse er ikke noe som kommer av seg selv. I Felleskjøpet er det knesatt et prinsipp om at samtlige medlemmer skal ha mulighet til direkte kontakt med styret dersom de stiller på kretsmøtene. Styremedlemmene fordeler kretsmøtene mellom seg. De følges av regionsjefene i regionene de reiser rundt i, og i tillegg deltar tillitsvalgte og ansatte ved avdelingene.

De åtte eiervalgte styremedlemmene bruker til sammen 78 dager på selve kretsmøtene. I tillegg går det mye tid til reising for å rekke rundt til alle kretsene. Hvor lang tid som går med, varierer mye avhengig av hvor langt unna møtene er og hvor mange møter de skal rekke hver dag. Alt i alt går det med vesentlig mer tid enn de 78 dagene i «kretsmøte-oppsettet».

Samvirke har også fått regionsjefene til å summere reisevirksomheten i forbindelse med kretsmøtene, og «kretsløpet» er litt av en maratonøvelse.

Oversikten viser at styremedlemmenes og regionsjefenes reising på kryss og tvers i «Felleskjøpet-riket» tilsvarer mer enn en halv runde rundt ekvator. Styremedlemmene tilbakelegger til sammen 10 800 kilometer, mens regionsjefene reiser 14 700 kilometer, totalt over 25 000 kilometer. Til sammenligning er lengden rundt ekvator 40 075 kilometer. I tillegg kommer flyreisene styremedlemmene må foreta fra sine hjemsteder til de ulike regionene.

– Et godt fungerende medlemsdemokrati krever innsats og ressurser, men vi legger opp rutene så effektivt som mulig så vi ikke unngår mer reising enn nødvendig, sier regionsjef Kristin Wibe som samordner kretsmøte-aktiviteten i medlemsavdelingen.