21.10.2014 | Medlemsavdelingen

Dette kalles medlemsdemokrati

Medlemmene i Felleskjøpet Agri er eiere av selskapet, og har sin rett til å utøve eierinnflytelse. Eierne velger sine utsendinger til å representere seg i øverste beslutningsorgan, som er årsmøtet. Valgene skjer i de årlige kretsmøtene der alle medlemmer har møte – og talerett, og er valgbare til tillitsverv.

Årsmøtet velger selskapets styre. Styret er det organet som har det overordnede ansvaret for å drifte Felleskjøpet i tråd med de retningslinjene som eierne bestemmer i årsmøtet.

Slik er medlemsorganiseringen i Felleskjøpet Agri (PDF, 42kb)

Felleskjøpets kretsmøter

Kretsmøtene er selve fundamentet i medlemsdemokratiet i Felleskjøpet. Kretsmøter skal avholdes en gang årlig i hver av de 107 valgkretsene som medlemsorganisasjonen er inndelt i.

Kretsmøtene er møtet der alle medlemmer har rett til å møte for å komme med innspill, spørsmål og kommentarer i dialog med den øverste valgte ledelse i Felleskjøpet. På hvert kretsmøte møter representanter fra konsernstyret.

Av formelle saker som er på programmet i kretsmøtene er valg av utsendinger til årsmøtet, samt valg av lokal valgkomite. Hver valgkrets velger fra 1 – 4 årsmøteutsendinger pluss varautsendinger. Antall utsendinger fra hver krets er beregnet ut fra kretsens medlemstall, i tillegg er omsetning tillagt noe vekt.
Lokal valgkomite består av tre medlemmer pluss varamedlemmer.