18.10.2018 | Håvard Simonsen

Sommeren 2018 hadde Inger, Ove og Kristian besøk av konsernsjef John Arne Ulvan hjemme på Holen gård i Gausdal, for å diskutere digitale løsninger i bondens hverdag. Sjefen for Felleskjøpets digitale utvikling og innovasjon, Endre Moltu Grønnhaug, var også med.

På Holen er den «lille grønne» notisboka, som mange kjenner godt, byttet ut med Felleskjøpets app for noteringer som ble lansert på vårparten i 2018.

– Vi har ikke kjøpt den «lille grønne» i år, smiler Ove.

Høsten 2018 ble Boka også integrert med nettversjonen av Min gård, slik at skiftenoteringer, maskinopplysninger og annet er tilgjengelig begge steder.

– Felleskjøpet skal også være bondens digitale partner. Vi investerer mye i digitalisering, og Boka og Min gård er viktige elementer i vår satsing på digitale løsninger for bonden. Teknologien utvikler seg raskt og åpner for nye spennende verktøy som kan gjøre hverdagen enklere og resultatene bedre. Norske bønder er dessuten langt framme og etterspør produkter, tjenester og kommunikasjon på digitale plattformer. Vi har klare ambisjoner om å være ledende på området og utnytte teknologien slik at det blir økonomi både for bonden og Felleskjøpet, sier Ulvan.

Grønnhaug forteller at en i utviklingen er opptatt av at dataene gjøres lett tilgjengelig og kan kobles, slik at de blir et styringsverktøy med stor gjenbruksverdi. Det klinger godt hos Kristian Holen.

– Vi er opptatt av at dette kan bli et helhetlig styringssystem for hele drifta, sier han.

Ønsket elektronisk verktøy

Felleskjøpet lanserte en pilotversjon av Min gård for mobiltelefon i november 2016. I august 2017 ble kundenes egne nettsider omdøpt fra Min side til Min gård og utfylt med en del nye funksjoner, blant annet at hver person på gården kan ha sin påloggingsprofil.

På årsmøtet i april 2018 offentliggjordes en pilotversjon av Boka (akronym for bondens oversikt og kontroll). Boka er en del av Min gård, og er et noteringsverktøy for skifter, arbeidsoperasjoner og maskiner. Boka kan benyttes til registreringer på smarttelefonen selv om du ikke har mobildekning. Når du er tilbake på gården og innenfor dekningsområder, blir dataene automatisk synkronisert mellom telefon og nettløsningen Min gård slik at alt er tilgjengelig både på telefon og PC.

– Vi har ønsket oss et elektronisk noteringsverktøy, og begynte å benytte Boka da Felleskjøpet kom med den i sommer. Den er enkel å komme i gang med, og det er lett å legge inn skifter og arbeidsoperasjoner. Vi har savnet at høsteregistreringer ikke har vært koplet mot skiftene og koplingen mot Min gård på PC'n, men skjønner at det nå er på trappene, sier Inger Holen. Hittil er det hun og sønnen Kristian som har vært de mest ivrige brukerne på gården.

– Vi har også registrert at maskinene vi har kjøpt av Felleskjøpet er med i Boka, men vi har ikke benyttet dette til noe ennå, forteller de.

– Er løsningen så bra at dere kommer til å fortsette med Boka?

– Ja, svarer Inger kjapt.

KSL-dokumentasjon

Endre Moltu Grønnhaug sier det har vært et stort poeng å utvikle et verktøy som er raskt og enkelt, og at en derfor har valgt en app-løsning.

– Du kan ta opp mobilen, åpne appen og begynne og notere. Du trenger ikke logge deg på. I sin enkelhet konkurrerer Boka i Min gård med en fysisk bok. Vi vet det kan være dårlig dekning på mange gårder og derfor er det også viktig at Boka fungerer offline og at den synkroniseres med resten av noteringene når du er tilbake på gården, sier Grønnhaug, og forklarer videre.

– Boka skal også være et samhandlingsverktøy mellom de som jobber på gården, eller i forhold til entreprenører som utfører arbeid på gården. En kan for eksempel varsle hverandre om oppgaver, og merke av når oppgaver er utført.

I første versjon har noteringene i Boka vært forbeholdt planteproduksjon, men høsten 2018 startet Felleskjøpet med å se på noteringsmuligheter også for andre deler av gårdsdrifta.

– Vi vil imidlertid først fortsette med å sikre at noteringene for planteproduksjon tilfredsstiller Mattilsynets og KSLs krav til dokumentasjon, sier Grønnhaug.

– Så dere har kontakt med KSL, vil Inger vite.

– Ja, vi har god kontakt med Matmerk og KSL. De har helt siden starten vært med på workshoper og alt er testet med bønder. Vi forsøker å sikre at det som dokumenteres i Boka tilfredsstiller kravene til KSL-dokumentasjon, sier Grønnhaug.

Trygt med Felleskjøpet

På Holen er de opptatt av at Boka og Min gård er produkter og tjenester som utvikles etter behovene i gårdsdrifta, og som de kan stole på vil være der i framtida.

– Arbeidet innenfor digitalisering og alle mulighetene med denne teknologien er strategisk forankret i Felleskjøpet og en satsing som vil vare, lover Ulvan.

– I Bondeløftet 2020 er digitalisering et av de klare oppdragene tillitsvalgte og eiere har gitt oss. Vi investerer også i nytt IKT-system i hele selskapet som gir oss bedre muligheter til å utnytte ny teknologi og utvikle løsninger for bonden, samt en bedre kommunikasjon med kundene. Jeg opplever at vi allerede ligger ganske langt framme, og gjennom egen utvikling og sammen med våre leverandører kommer Felleskjøpet til å være i fronten på dette feltet, forsikrer Ulvan.

– Jeg tror det er alfa og omega at Felleskjøpet gjør dette i eget hus og ikke setter bort arbeidet. Det koster sikkert litt, men det føles trygt for oss at det er en satsing som Felleskjøpet står fullt og helt bak. Det er et viktig signal. Da behøver vi ikke være redde for at dere plutselig finner ut at dette er noe dere ikke skal drive med, slik at arbeidet vi selv legger ned og dataene våre blir borte, sier Inger Holen.

Enkelt

Felleskjøpet arbeider med en rekke tjenester innenfor husdyrproduksjonene med bruk av sensorer og innsamling av data som gir informasjon i sanntid. Teknologien, som Felleskjøpet kaller SmartHold, gir bonden nyttig beslutningsstøtte. Informasjonen er tilgjengelig på smarttelefon og PC, men kan i framtida bli bedre integrert med Felleskjøpets egne verktøy som Boka og Min gård.

– Vi ønsker at Boka og Min gård skal bidra til å gjøre livet enklere. Vi prøver å samle mest mulig på ett sted, for at bonden skal kunne gjøre seg nytte av dataene på best mulig måte og lykkes i drifta. Verktøyene må hjelpe bonden til å ha fokus på det som gir best uttelling og skaper verdier på gården, sier John Arne Ulvan.

 

LETT TILGJENGELIG: Endre M. Grønnhaug viser Kristian Holen og John Arne Ulvan hvordan tilgjengelige data kan kobles slik at de blir et styringsverktøy med stor gjenbruksverdi.