Meny

Bonde lærer bonde

«Bonde lærer Bonde» om CropPLAN

Har du lyst til å lære mer, inviteres du med på vårt nye konsept «Bonde lærer Bonde». Her møter du dyktige bønder som er kurset som CropPLAN-instruktører. Alle kurslederne benytter programvaren på egen gård, og kjenner derfor godt til hvordan det var å være nybegynner i programmet.

Kort presentasjon:

 • Mikal Unnerud:
  Ung fremadstormende kornprodusent i Østfold. Satser på presisjonsjordbruk, og har blant annet investert i Yara N-sensor og moderne utstyr for gjødselspredning.

 • Jan Erik Brotnow:
  Erfaren kornprodusent på Romerike, som også satser på presisjonsjordbruk. Jan Erik er i tillegg til erfaren korndyrker også såkornprodusent for Felleskjøpet Agri.

 • Lars Magne Mauset:
  Driver korngård på Stange, og er i tillegg digital rådgiver i Stange kommune. Han har investert i Kverneland Geospread, og bruker CropSAT aktivt i eget dyrkingsopplegg.

 • Håvard Nygaard på Skreia: 
  Håvard er erfaren mjølkeprodusent på Skreia. I 2019 deltok han som pilotgård i prosjektet Future Farm, og har i prosjektet testet verktøyene CropPLAN, LogMASTER og Q-companion.

CropPLAN og LogMASTER

De nye verktøyene fra DataVäxt skal bidra til en enklere hverdag – med bedre oversikt over gårdens resultater.

CropPLAN

CropPLAN er ditt nye styringsverktøy for drift- og vekstplanlegging, og med appen MyFARM kan du gjøre kontorjobben rett fra traktorhytta!

Programmet gir deg en effektiv løsning for å planlegge, dokumentere og analysere din planteproduksjon på en enkel og rask måte. Det tror vi er første steg mot:

 • Bedre lønnsomhet gjennom smartere dyrking
 • Økt produktivitet og bedre produktkvalitet
 • Redusert miljøavtrykket og forbedret energieffektivitet.

Ved å samle din drift og vekstplanlegging i CropPLAN har du mulighet for å regne ut dekningsbidrag på det enkelte skifte.

Med CropPLAN får du blant annet:

 • Automatisk overføring til mobil-applikasjon MyFARM fra CropPLAN
 • Tilpasset norske krav til dokumentasjon og oppfølging
 • Helhetlig oversikt over planteproduksjon, maskiner, redskaper og varelager
 • Automatisk registrering av arbeidsoperasjoner på skiftenivå.
 • Dekningsbidragskalkyler på skiftenivå
 • Svært brukervennlig

LogMASTER

Effektiviser din planteproduksjon gjennom å identifisere tidstyver og ineffektive arbeidsoperasjoner.

LogMASTER er den «svarte boksen» for dine landbruksmaskiner, og samler inn alle dine arbeid og maskindata. En ferdskriver som samler all informasjon fra maskinen som posisjon, tid på skiftet, motorbelastning og tidsforbruk. Den kan monteres på alle traktorer, uansett merke.

LogMASTER trenger ingen annen GPS-antenne eller display, og kan styres via MyFARM på telefon.

Med LogMASTER i traktoren får du:

 • Oversikt over diesel og tidsforbruk
 • Oversikt over maskinkostnader
 • Overføring av data direkte til CropPLAN

Registreringene fra LogMASTER overføres direkte til CropPLAN og gir oversikt over arbeider som er utført på det enkelte skifte, samt mulighet for å beregne reelle maskinkostnader på kultur eller skiftenivå.

CropPlan på fem minutter av Felleskjøpet CropPlan på fem minutter

Sett av fem minutter, så gir vi deg her svar på det grunnleggende om CropPLAN. Husk at smart planlegging gir bedre lønnsomhet! ... Les mer

Hver deltager betaler 500 kroner i kursavgift. Det kan betales med VIPPS, eller det sendes faktura i etterkant av møtet.

Kursholdere:

Håvard Nygaard

Håvard Nygaard

Jan Erik Brotnow

Jan Erik Brotnow

Mikal Unnderud

Mikal Unnderud

Lars Magne Mauset

Lars Magne Mauset

Betalingspartnere