CropPlan

CropPlan er ditt nye styringsverktøy for drift- og vekstplanlegging

 • Automatisk overføring til mobil-applikasjon
 • Tilpasset norske krav til dokumentasjon og oppfølging
 • Helhetlig oversikt over planteproduksjon, maskiner, redskap og varelager
 • Mulighet for automatisk registrering av arbeidsoperasjoner på skiftenivå
 • Dekningsbidragskalkyler på skiftenivå
 • Svært brukervennlig

Samle din drift- og vekstplanlegging i ett eneste program. CropPlan gir deg et effektivt webbasert verktøy for å planlegge, dokumentere og analysere din planteproduksjon på en rask og enkel måte, for å håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Med CropPlan på din smart-enhet kan du gjøre kontorjobben direkte fra traktorhytta og få tid til overs for annet.

LogMaster

Få oversikt over dine maskiner

 • Oversikt over ditt diesel- og tidsforbruk
 • Oversikt over dine maskinkostnader
 • Overføring av data direkte til CropPlan
 • Registrering og oppfølging av dine aktiviteter på gårds- og skiftenivå

Samle inn alle dine arbeids- og maskindata. LogMaster er den «svarte-boksen» for dine landbruksmaskiner, en ferdsskriver som samler all informasjon fra maskinen, som for eksempel posisjon, tid på skifte, motorbelastning og drivstofforbruk.  Gjennom LogMaster applikasjonen har du tilgang på registrerte data og du kan se dine maskiner i sanntid.

Data fra LogMaster kan også overføres automatisk til planteproduksjonsprogrammet CropPlan som gir:

 • Oversikt over hvilke arbeider som er utført på de enkelte skifter
 • Mulighet for å beregne den reelle produksjonskostnaden ned på vekst- eller skiftenivå

Effektiviser din landbruksvirksomhet gjennom å identifisere og eliminere tidstyver og ineffektive arbeidsoperasjoner.

Planteproduksjonsprogrammet CropPLAN til Norge

Planteproduksjonsprogrammet CropPLAN (Nye DataVäxt) kommer til Norge, og har premierevisning på landbruksmessen Agroteknikk 8.-11. November.

DataVäxt AB er Sveriges ledende leverandør av GPS-utstyr og programvare for landbruket. De tar nå steget inn på det norske markedet, og begynner et langsiktig samarbeid med Felleskjøpet Agri. 

Les pressemeldingen her:

-Felleskjøpet Agri, Lanmännen og Datavaxt skal sammen jobbe for økt digitalisering i landbruket som igjen gir økt produktvitet og lønnsomhet både i det norske og svenske landbruket.