Maksimalt antall deltagere er 10 per kurs. Blir det stor pågang vil vi gjennomføre flere kurs i hver region.

Krav for å delta på kurset er at man har tegnet abonnement i CropPLAN, siden kurset er bygd opp rundt bruk av programvaren. Det er 3 måneders gratis prøvetid i CropPLAN, så det er mulig å avbryte bestillingen hvis man angrer i ettertid.

Pris per deltager er 500 kroner. Dette faktureres i etterkant av kurset.

Påmelding til kurset er bindende.