Ikke gå glipp av dette - meld deg på her!

Tid og tema

Foredragsholder

Kl. 09:00 - Velkommen til Årets ung bonde-samling 2018

v/John Arne Ulvan, konsernsjef Felleskjøpet

Konsernsjefenes time

v/John Arne Ulvan, Felleskjøpet, Ole Laurits Lønnum, Landkreditt, Arne Kristian Kolberg, Nortura og Johnny Ødegård, direktør politikk og samfunnskontakt, TINE

«Det er ikke alt du må gjøre som generasjonen før deg». Moderne landbruk – ny teknologi og nye muligheter.

v/Bjarne Holm, Felleskjøpet

Ung bonde med innflytelse – bli tillitsvalgt!

v/Arne Elias Østerås, bonde og styremedlem Felleskjøpet og Ole Paulsen, bonde og vara til styret i TINE

Kl. 12:00 - Lunsj

 

Kl. 13:00 - Velg blant 12 fagforedrag fordelt på to bolker, henholdsvis kl. 13 og 14. Foredragene tar for seg temaer innen områdene ny teknologi, klima, agronomi, finans og samvirke. 

Se oversikt over fagforedragene lenger ned på denne siden. Disse fagforedragene velges i påmeldingen. Påmelding gjøres her. 

«Min arbeidsevne, gårdens aller viktigste ressurs»

v/Frøydis Haugen, 2. nestleder, Norges Bondelag

«Du store alpakka, hvilket eventyr!»

v/Cecilie Nilsen, Årets unge bonde 2017

Norsk mat inn i framtida, muligheter for norsk landbruk

v/Andreas Viestad, kokk og skribent

Olaf – odelsgutt med OL-gull

v/Olaf Tufte, bonde og toppidrettsutøver

 

 

Kl. 19:00 - Vel møtt til gallamiddag

 

 

Oversikt over fagforedrag fordelt på to bolker 

Tema

Foredragsholder

Bolk

BOLK 1

   

Dyrehelse og dyrevelferd. Hvordan kan dette ivaretas i et stadig mer effektivt landbruk?

Gorm Sanson

1 - kl 13.00

Hvordan kan god jordbearbeiding sikre gode produksjonsresultater samtidig som miljø og klima sikres? Gras/korn

Jan Stabbetorp

1 - kl 13.00

Klimasmart Landbruk: Hvordan kan du være med å nå målet på utslipp? Hvordan måles og defineres klimautslipp?

Bjørn Gimming

1 - kl 13.00

Preventivt vedlikehold av maskiner og utstyr. Hva kan en gjøre selv på en maskinpark som stadig mer består av digitale komponenter?

Felleskjøpet Agri v/ Anders Karlstad

1 - kl 13.00

Hvordan finansiere den nye teknologien i landbruket?

Hvordan sikre seg som bonde?

Innovasjon Norge/Landkreditt/

Landbruksforsikring

1 - kl 13.00

Hva betyr det å sikre seg eierskap til egne produksjonsdata? Hvordan kan bonden selv utnytte sine produksjonsdata for å optimalisere sin drift?

Harald Volden

1 - kl 13.00

 BOLK 2

 

 

Nye totalkonsepter og teknologi til storfe (HMS/miljø/klima/økonomi/gevinst)

FKA/Tine/Nortura

Tine: Harald Volden

Nortura: Digital rådgivning. Nortura v/ Nora Sandberg

2 - kl 14.00

Nye totalkonsepter og teknologi til svin

(HMS/miljø/klima/økonomi/gevinst)

FKA//Nortura

Nortura: Måle dyrevelferd  v/ Odd Magne Karlsen

2 - kl 14.00

Nye totalkonsepter og teknologi til småfe

(HMS/miljø/klima/økonomi/gevinst)

FKA/Tine/Nortura

FK:  I-mek v/Anders Kongevoll

Nortura: No fence v/ Erling Skurdal

2 - kl 14.00

Nye totalkonsepter og teknologi til fjørfe

(HMS/miljø/klima/økonomi/gevinst)

FKA/Nortura

FK: Skov-app

Nortura:  Hilde

 

2 - kl 14.00

Tørking/lagring av korn. Hvordan bør dette løses fremover?

FKA v/ Arnfinn Sjøseth

2 - kl 14.00

Hvorfor er samvirkeorganiseringen viktig for fremtidens landbruk?

-Viktigheten av å ha et langsiktig perspektiv i sin forretningstankegang.

Ola Hedstein

2 - kl 14.00

Ikke gå glipp av dette - meld deg på til samlingen og velg foredrag her

Merk at det er 18 års aldersgrense for konserten og bankett lørdag.