20.09.2019 | Felleskjøpet

Samlingen starter kl. 09:30 og varer til kl. 17:00, med faglige innlegg og lunsj. Samlingen blir etterfulgt av bankett fra kl. 18:30 og konsert med Vazelina Bilopphøggers kl. 22:30. 

Her kan du melde deg på årets Ung bonde-samling. 

Program 

09.30 Sanginnslag ved Darling West

Dere er fremtiden

09.40 Velkommen og presentasjon av Felleskjøpet
Konsernsjef John Arne Ulvan

10.00 Slik er Ung bonde-satsingen i Felleskjøpet
Direktør medlem Vegard Braate
Introduksjon av dagens konferansier Geir Langset

10.10 Paneldebatt med ungdomspolitikere
Ordstyrer Bjarne Holm

10.30 Ordstyrer stiller noen åpne spørsmål rundt samlingen

10.45 Pause

Mer, bedre og renere matproduksjon

11.00 Mat og forbrukertrender
v/MatPrat, Britt Marlene Kåsin

11.20 Bærekraftig landbruk/matproduksjon
v/Stian Sandø

11.45 Panel med spørsmål

Lunsj og faglig påfyll

12.00 Lunsj

13.00 Faglige parallellsesjoner

14.00 Faglige parallellsesjoner 

Våg å satse

15.00 Å oppdra en verdensmester
Gjert Ingebrigtsen

15.35 "Vær ikke redd for å dra ei byjente til gards!"
Tyinlam v/ Line og Kjell Gudmund Svien

15.55 Årets Unge Bonde 2018: Olav Høyheim Einan

16.10 Pause

Vi heier på dere

16.30 En hilsen til unge bønder
Fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad

16.45 Støtte på veien som ny bonde
Leder Norges Bondelag Lars Petter Bartnes

17.00 Avslutning og oppsummering
v/Styreleder Felleskjøpet Agri Anne Jødahl Skuterud

17.15 Takk for i dag


Faglige parallellsesjoner kl. 13:00

 • Mattilsynets oppdrag - samarbeid eller kontroll?
  Mattilsynet

 • Klimakalkulatoren
  André Monsrud, utviklingssjef grønn konkurransekraft, Felleskjøpet Agri

 • Hva kan en gjøre selv på en maskinpark som stadig mer består av digitale komponenter? Og hvordan server vi nye traktorer via JD-link?
  Helge Mahlum, teknisk sjef, Felleskjøpet Agri
 • Hvordan ser fremtidens driftsløsninger på svin og fjørfe ut?
  Victoria Bøhn Lund, fagrådgiver svin, Felleskjøpet Agri

 • Hvordan vil Felleskjøpet Agri forbedre opplevelsen av det å være kornleverandør?
  Amund Dønnum, prosjektleder forretningsutvikling, Felleskjøpet Agri

 • Presisjonsjordbruk: Hvordan produsere grovfôr bedre og mer effektivt?
  Anders Rognlien, utviklingsleder presisjonsjordbruk og Even Kristian Mangerud, produktsjef presisjonsjordbruk, Felleskjøpet Agri

Faglige parallellsesjoner kl. 14:00

 • Redusert melkeproduksjon i Norge. Hvordan sikre økonomien?
  GENO og Rune Lostuen, produktsjef drøv, Felleskjøpet Agri

 • Har du riktige forsikringer om ulykken er ute?
  Steinar Herheim, bonde og Hild Osa, Landkreditt

 • Presisjonsjordbruk: Hvordan produsere korn bedre og mer effektivt?
  Anders Rognlien, utviklingsleder presisjonsjordbruk og Even Kristian Mangerud, produktsjef presisjonsjordbruk, Felleskjøpet Agri

 • Hvordan sikre en høyest mulig grad av resirkulering av plast i framtida?
  André Monsrud, utviklingssjef grønn konkurransekraft og Jan Håvard Kingsrød, produktsjef konservering, Felleskjøpet Agri

 • HMS i storfefjøs: Felleskjøpets løsninger
  Karl Arne Leivestad, avdelingsleder bygg, Felleskjøpet Agri