– Som bonde er det viktig å tenke på pensjonssparing og begynne sparingen selv om du er ung, og pensjonstilværelsen virker langt frem i tid, forteller Jan Kollsgård, direktør Medlem i Felleskjøpet Agri. Derfor gir Felleskjøpet Agri dette unike medlemstilbud til sine medlemmer som er født i 1978 eller senere.

Slik fungerer IPS

Med den nye IPS-ordningen kan du spare opptil 40.000 kroner per år, og 23 prosent av det du sparer i løpet av året får du i skattefordel, det vil si inntil 9.200 kroner i redusert skatt.
Pengene du sparer er øremerket pensjon, og de er bundet frem til du er 62 år, som annen pensjon. Det er først ved uttak at sparesaldoen beskattes. Skattesatsen er fortsatt som kapitalskatt, for tiden 23 prosent.
Les mer og start sparing på: Landkredittbank.no/fka