0

Mer, bedre og renere

Klima og bærekraft påvirker alle sektorer og hele samfunnet. Felleskjøpet skal bidra til mer bærekraftig matproduksjon, reduserte utslipp av klimagasser fra jordbruket og egen drift og flere grønne arbeidsplasser i Norge.

For å lykkes skal Felleskjøpet styrke og videreutvikle følgende tre roller:

  1. Bedre ressursutnyttelse på gården
    Gjøre bonden i bedre stand til å produsere mer mat på en bærekraftig måte ved å ta i bruk ny teknologi, forbedre drifta og utnytte gårdens ressurser bedre.
  2. Bærekraftig handel
    Ved å tilby flere bærekraftige og klimasmarte produkter og tydeligere merking, skal vi gjøre det enklere for kundene å gjøre grønne valg.
  3. Sirkulærøkonomi
    Produsere og tilby mer bærekraftige og klimasmarte fôr, jord og gjødselprodukter fremstilt ved bruk av alternative råvarer, restråstoffer og ny teknologi.

Klimaregnskap

Felleskjøpet kan for første gang presentere et klimaregnskap for virksomheten i morselskapet. Regnskapet, som er utviklet av DNV GL gjelder for 2017 og omfatter egen virksomhet og transportjenester levert av underleverandører. 

Felleskjøpet hadde et samlet utslipp av klimagasser på 47 656 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Av dette stammer 30 242 tonn fra transportvirksomheten og 16 472 tonn er knyttet til industriell produksjon. 

– Klimaregnskapet gir oss en god oversikt over hvor utslipp kan kuttes og vi har startet arbeidet med å prioritere tiltak, sier Halfdan Blytt, direktør produksjon og vareforsyning.

Aktuelle fagartikler

Norske bønder er et forbilde på bærekraft Norske bønder er et forbilde på bærekraft

Bærekraftdirektør Juliana Lopes i det brasilianske selskapet Amaggi mener norske bønder er et forbilde for hele verden når de kompromissløst velger bærekraftig soya i kraftfôret sitt. ... Les mer

Så bra. Det funker! Så bra. Det funker!

(14.07.20) – Tar du sjansen på å prøvestarte? – Hvis det går gæli, må du ut å skru! Daglig leder Magnus Talberg i Østfoldkorn utfordret Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad til å teste det nye kornmottaket i Sandesund til 120 millioner. ... Les mer

(06.07.20) HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri går sammen – vil ha verdens første utslippsfrie bulkskip (06.07.20) HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri går sammen – vil ha verdens første utslippsfrie bulkskip

(06.07.20) HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri går sammen mot rederimarkedet og kan tilby en langvarig transportkontrakt til rederiet som kan tilby et utslippsfritt bulkskip. ... Les mer

Felleskjøpet reserverer 50 Nikola Tre lastebiler Felleskjøpet reserverer 50 Nikola Tre lastebiler

Felleskjøpet Agri skal halvere CO2-utslipp fra sin transport innen 2030. Som et ledd i dette arbeidet har Felleskjøpet reservert 50 Nikola Tre lastebiler. Nikola Tre er en hydrogen-elektrisk lastebil spesialutviklet for det Europeiske markedet.. ... Les mer

Grønn fôrutvikling Grønn fôrutvikling

Metangass fra drøvtyggere er den største kilden til klimautslipp fra landbruket. Felleskjøpet lanserte i 2017 et nyutviklet kraftfôr til drøvtyggere, som reduserer metanutslipp fra dyra med 15-20 prosent, samtidig som lønnsomheten for bonden øker. ... Les mer

Sirkulærøkonomi i praksis Sirkulærøkonomi i praksis

Delings- og sirkulærøkonomien er viktig for å lykkes med og bli et klimanøytralt samfunn. I sirkulærøkonomien spiller landbruket en viktig rolle, og Felleskjøpet er i gang på flere områder. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?