0

I følge FN må vi øke matproduksjonen i verden med hele 70 prosent frem mot 2050. Vi må med andre ord produsere mer mat de neste 40 årene enn vi har gjort de siste 6000 årene. Det innebærer en stor oppgave for verdens matindustri som må lykkes med å skaffe befolkningen mer, bedre og renere mat, samtidig som den totale miljøbelastningen blir så liten som mulig. 

Felleskjøpet utvikler klimavennlige løsninger som er lønnsomme for bonden.

Klimaregnskap

Felleskjøpet kan for første gang presentere et klimaregnskap for virksomheten i morselskapet. Regnskapet, som er utviklet av DNV GL gjelder for 2017 og omfatter egen virksomhet og transportjenester levert av underleverandører. 

Felleskjøpet hadde et samlet utslipp av klimagasser på 47 656 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Av dette stammer 30 242 tonn fra transportvirksomheten og 16 472 tonn er knyttet til industriell produksjon. 

– Klimaregnskapet gir oss en god oversikt over hvor utslipp kan kuttes og vi har startet arbeidet med å prioritere tiltak, sier Halfdan Blytt, direktør produksjon og vareforsyning.

Flere aktuelle saker

Så bra. Det funker! Så bra. Det funker!

(14.07.20) – Tar du sjansen på å prøvestarte? – Hvis det går gæli, må du ut å skru! Daglig leder Magnus Talberg i Østfoldkorn utfordret Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad til å teste det nye kornmottaket i Sandesund til 120 millioner. ... Les mer

(06.07.20) HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri går sammen – vil ha verdens første utslippsfrie bulkskip (06.07.20) HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri går sammen – vil ha verdens første utslippsfrie bulkskip

(06.07.20) HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri går sammen mot rederimarkedet og kan tilby en langvarig transportkontrakt til rederiet som kan tilby et utslippsfritt bulkskip. ... Les mer

Felleskjøpet lanserer nye presisjonsverktøy for bonden Felleskjøpet lanserer nye presisjonsverktøy for bonden

(15.08.19) I samarbeid med DataVäxt lanserer nå Felleskjøpet presisjonsverktøyene CropPLAN og LogMASTER i det norske markedet. Ny teknologi gir bonden bedre effektivitet og lønnsomhet, og naturressursene utnyttes bedre. ... Les mer

Felleskjøpet reserverer 50 Nikola Tre lastebiler Felleskjøpet reserverer 50 Nikola Tre lastebiler

Felleskjøpet Agri skal halvere CO2-utslipp fra sin transport innen 2030. Som et ledd i dette arbeidet har Felleskjøpet reservert 50 Nikola Tre lastebiler. Nikola Tre er en hydrogen-elektrisk lastebil spesialutviklet for det Europeiske markedet.. ... Les mer

Grønn fôrutvikling Grønn fôrutvikling

Metangass fra drøvtyggere er den største kilden til klimautslipp fra landbruket. Felleskjøpet lanserte i 2017 et nyutviklet kraftfôr til drøvtyggere, som reduserer metanutslipp fra dyra med 15-20 prosent, samtidig som lønnsomheten for bonden øker. ... Les mer

Sirkulærøkonomi i praksis Sirkulærøkonomi i praksis

Delings- og sirkulærøkonomien er viktig for å lykkes med og bli et klimanøytralt samfunn. I sirkulærøkonomien spiller landbruket en viktig rolle, og Felleskjøpet er i gang på flere områder. ... Les mer

Grønn partner Grønn partner

Felleskjøpet vil hjelpe bønder og forbrukere med produkter og løsninger som de kan være trygge på er gode valg for klima og miljø. Utvikling av klimavennlige løsninger som er lønnsomme for bonden er nøkkelen. ... Les mer

Samarbeider om klimakutt Samarbeider om klimakutt

Klimasmarte maskiner og utstyr, ny teknologi, klimasmart fôr og best mulig utnyttelse av areal og innsatsmidler er viktige elementer i jordbrukets klimatilpasning og arbeidet med å kutte næringens utslipp av klimagasser. ... Les mer

Bærekraftfôr reduserer metanutslipp Bærekraftfôr reduserer metanutslipp

Bønder over hele landet får nå tilgang på et nytt kraftfôr som gir en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Felleskjøpet lanserer nå et nyutviklet kraftfôr for drøvtyggere som reduserer metanutslipp hos dyrene med inntil 20 prosent. [Mars 2018] ... Les mer

Matproduksjonens utfordringer Matproduksjonens utfordringer

Ingen næring er mer avhengig av naturgitte forhold enn jordbruk. Samtidig er det et faktum at mat ikke kan produseres uten innvirkning på natur, miljø og klima. Matproduksjon er en balansegang mellom krav til utbytte og hensyn til miljøpåvirkning. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?