0

Mer, bedre og renere

Bærekraftig landbruk har alltid handlet om å etterlate gården i enda bedre stand til neste generasjon. For å få til det må bonden drifte lønnsomt og tenke langsiktig. Slik har Felleskjøpet og bonden jobbet sammen i generasjoner med å dyrke jord og godt dyrehold.

Nå står bonden og samfunnet foran store klimautfordringer. Som næring er vi blant de første til å kjenne konsekvensene av klimaendringer på kropp og åker. Det har gjort oss til tilpasningsdyktige innovatører innen klima. Denne energien tar vi med oss inn i arbeidet med å oppfylle våre klimaforpliktelser, og sammen skal vi sørge for grønne fremskritt som skaper verdens mest bærekraftige landbruk.

For å skape verdens mest bærekraftige landbruk skal Felleskjøpet: 

Bedre ressursutnyttelse på gården ved å gjøre bonden i bedre stand til å produsere mer mat på en bærekraftig måte, og med hjelp av ny teknologi utnytte gårdens ressurser best mulig.

Bedre bærekraftig handel gjennom flere klimasmarte produkter og tydeligere merking, slik at vi gjøre det enklere for kundene å ta grønne valg.

Utvikle flere sirkulære prosesser og tilby mer bærekraftig fôr, jord og gjødselprodukter fremstilt ved bruk av alternative råvarer, restråstoffer og ny teknologi.

Bærekraft i praksis

Økt matproduksjon trygger Norge
Sunne råvarer til norske husdyr
Rundballplast fra fornybare råvarer
Friske dyr er den beste klimapolitikken
Husdyrene gir Norge et bærekraftig landbruk
Verdens mest bærekraftige ku
Unikt fyllingfôr fra Foods of Norway-kylling
Forsker på fremtidens dyrefôr
Sirkulærøkonomi gir nye muligheter i norsk landbruk
Slik kutter vi klimagassutslipp fra landbruket
Norske bønder er et forbilde på bærekraft
Fem fakta om klimautslipp fra bonden

Møt melkebonden Ole

Møt grisebonden Arne Elias

Møt potetbonden Nina

Klimaregnskap

Felleskjøpets klimaregnskap for 2020, som er utviklet av DNV GL, viser et utslipp fra morselskapet på 40 681 tonn CO2-ekvivalenter. Utslippene av klimagasser fra Felleskjøpet fordeler seg på omtrent to tredjedeler fra transport og en tredjedel fra produksjon. Utslippene i 2020 er 2350 tonn lavere enn i 2019, noe som hovedsakelig skyldes overgang fra fossil energi til fornybar energi i vår industrielle virksomhet.

Klimaregnskap tonn CO2

12 438 tonn

fra indusriell produksjon av
kraftfôr og korntørking

2019:

13959

2018:

12 331

 

616 tonn

energi i bygninger,
butikker og verksteder

2019:

706 

2018:

774

27 626 tonn

fra transport-virksomheten

2019:

23 366

2018:

27 392

 

40 681 tonn

CO2 totalt

2019:

43 031

 

2018:

40 497

 

Den viktigste årsaken til reduserte utslipp av klimagasser fra 2019 til 2020, er overgang fra fossil energi til fornybar energi i vår industrielle virksomhet. 

 

Aktuelle fagartikler

Fem fakta om klimautslipp fra bondgården Fem fakta om klimautslipp fra bondgården

Les mer her om klimautslipp fra landbruk og bondegården. ... Les mer

Satser stort på beinrester av norsk kylling Satser stort på beinrester av norsk kylling

Det nye anlegget Bioco i Indre Østfold er blant de første i verden som lykkes med å gjøre beinråstoff fra kylling og kalkun om til høyverdige proteiner gjennom rørhydrolyse. ... Les mer

Verdens mest bærekraftige ku Verdens mest bærekraftige ku

Norske bønder har gjennom mange år utviklet den norske kombikua, som produserer både melk og kjøtt. ... Les mer

Slik kutter vi klimagassutslipp fra landbruket Slik kutter vi klimagassutslipp fra landbruket

Norsk jordbruk ble i juni 2019 enig med norske myndigheter om å redusere utslippene fra jordbruket med 5 millioner tonn CO2. ... Les mer

Sirkulærøkonomi gir nye muligheter i norsk landbruk Sirkulærøkonomi gir nye muligheter i norsk landbruk

Dagens teknologi gjør det mulig å utnytte stadig mer av det norske bønder produserer til en høyere verdi. ... Les mer

Forsker på fremtidens dyrefôr Forsker på fremtidens dyrefôr

Felleskjøpet er en aktiv partner i Foods of Norway - en av de største forskningssatsingene i norsk landbruk noen gang. ... Les mer

Legg til snarvei på hjemskjerm?