0

Meny

Mer, bedre og renere

Bærekraftig landbruk har alltid handlet om å etterlate gården i enda bedre stand til neste generasjon. For å få til det må bonden drifte lønnsomt og tenke langsiktig. Slik har Felleskjøpet og bonden jobbet sammen i generasjoner med å dyrke jord og godt dyrehold.

Nå står bonden og samfunnet foran store klimautfordringer. Som næring er vi blant de første til å kjenne konsekvensene av klimaendringer på kropp og åker. Det har gjort oss til tilpasningsdyktige innovatører innen klima. Denne energien tar vi med oss inn i arbeidet med å oppfylle våre klimaforpliktelser, og sammen skal vi sørge for grønne fremskritt som skaper verdens mest bærekraftige landbruk.

For å skape verdens mest bærekraftige landbruk skal Felleskjøpet: 

Bedre ressursutnyttelse på gården ved å gjøre bonden i bedre stand til å produsere mer mat på en bærekraftig måte, og med hjelp av ny teknologi utnytte gårdens ressurser best mulig.

Bedre bærekraftig handel gjennom flere klimasmarte produkter og tydeligere merking, slik at vi gjøre det enklere for kundene å ta grønne valg.

Utvikle flere sirkulære prosesser og tilby mer bærekraftig fôr, jord og gjødselprodukter fremstilt ved bruk av alternative råvarer, restråstoffer og ny teknologi.

 

Bærekraft i praksis

Ti år med åkerbønner
Trønderske kyllingbønder legger til rette for biene
Satser stort på beinrester av norsk kylling 
Fint å få henta plasten gratis
Bærekraftfôr kutter utslipp tilsvarende 100 000 biler
Kraftfullt samarbeid om mer norsk mat
Økt matproduksjon trygger Norge
Næringsrike råvarer til norske husdyr
Rundballplast fra fornybare råvarer
Dyrevelferd er god bærekraft
Husdyrene gir Norge et bærekraftig landbruk
Verdens mest bærekraftige ku
Forsker på fremtidens dyrefôr
Sirkulærøkonomi gir nye muligheter i norsk landbruk
Slik kutter vi klimagassutslipp fra landbruket
Fem fakta om klimautslipp fra bonden

Møt melkebonden Ole

Møt grisebonden Arne Elias

Møt potetbonden Nina

Klimaregnskap

Utslippene av klimagasser fra Felleskjøpet fordeler seg på omtrent to tredjedeler fra transport og en tredjedel fra produksjon. Utslippene i 2020 er 2350 tonn lavere enn i 2019, noe som hovedsakelig skyldes overgang fra fossil energi til fornybar energi i vår industrielle virksomhet.

Klimaregnskap tonn CO2

12 438 tonn

fra indusriell produksjon av
kraftfôr og korntørking

2019:

13959

2018:

12 331

 

616 tonn

energi i bygninger,
butikker og verksteder

2019:

706 

2018:

774

27 626 tonn

fra transport-virksomheten

2019:

23 366

2018:

27 392

 

40 681 tonn

CO2 totalt

2019:

43 031

 

2018:

40 497

 

Den viktigste årsaken til reduserte utslipp av klimagasser fra 2019 til 2020, er overgang fra fossil energi til fornybar energi i vår industrielle virksomhet. 

 

Aktuelle artikler

Kraftfullt samarbeid om mer norsk mat Kraftfullt samarbeid om mer norsk mat

Til daglig er mange av dem konkurrenter. Nå samles store aktører fra dagligvarebransjen, næringsaktører og forskningsinstitusjoner i et eget partnerskap hvor norsk matkorn og planteprotein står i sentrum. ... Les mer

Trønderske kyllingbønder legger til rette for biene Trønderske kyllingbønder legger til rette for biene

Kyllingbønder i Trøndelag har denne sommeren sådd blomsterstriper langs kornåkrene sine på et areal som tilsvarer 13 ganger Lerkendal stadion, for at trønderske bier lettere skal finne mat. ... Les mer

Fem fakta om klimautslipp fra bondgården Fem fakta om klimautslipp fra bondgården

Les mer her om klimautslipp fra landbruk og bondegården. ... Les mer

Satser stort på beinrester av norsk kylling Satser stort på beinrester av norsk kylling

Det nye anlegget Bioco i Indre Østfold er blant de første i verden som lykkes med å gjøre beinråstoff fra kylling og kalkun om til høyverdige proteiner gjennom rørhydrolyse. ... Les mer

Verdens mest bærekraftige ku Verdens mest bærekraftige ku

Norske bønder har gjennom mange år utviklet den norske kombikua, som produserer både melk og kjøtt. ... Les mer

Slik kutter vi klimagassutslipp fra landbruket Slik kutter vi klimagassutslipp fra landbruket

Norsk jordbruk ble i juni 2019 enig med norske myndigheter om å redusere utslippene fra jordbruket med 5 millioner tonn CO2. ... Les mer

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?