VM12 mikservogn

VM12 er den minste mikservognen DeLaval leverer i Norge. Mikservognen rommer 12m3 og har én skrue. Styresystemet til mikservognen kan bruke det interne hydraulikksystemet på traktoren for å åpne døren. Mikserbaljen og skruen er de samme som vi har brukt og solgt til våre stasjonære miksere i flere år nå, og disse har vi stor kunnskap om og tiltro til. Vognen krever lite hestekrefter og er en av de beste mikserne på markedet for å håndtere rundballer og silo. Velger man å mikse fôr to ganger om dagen, noe som gjør at du får et friskere fôr på fôrbrettet, vil denne mikservognen være stor nok til de fleste fjøs i Norge.

DeLaval LED-lys CL 6000 / CL 9000 - En virkelig lys idé

DeLaval LED-lys CL 6000 og CL 9000 gir effektiv fjøsbelysning til en brøkdel av prisen. Reduser energikostnadene med opptil 75 % ved å slå på bare den delen av lysspekteret som kyrne kan se.

Hovedfordeler:

 • Økt melkeytelse
 • Opptil 75 % lavere energiforbruk
 • Ulike lysmoduser for kyrne og gårdbrukerne

Kyr trenger 16 timer med dagslys hver dag for maksimal melkeytelse. Det trenger imidlertid ikke alltid å være fullt lys. Ved å identifisere den delen av lysspekteret kyrne er i stand til å se, har DeLaval kunnet isolere lysegenskapene som er nødvendige for å maksimere melkemengden samtidig som energiforbruket holdes på et lavest mulig nivå. Resultatet er LED-belysningssystemene CL 6000 og CL 9000.

Bruken av patentert LED-teknologi gjør at belysningen kan tilpasses ulike behov:

 • For kyrne: lavenergilys som maksimerer melkemengden og samtidig reduserer energiforbruket.
 • For gårdbrukerne: kraftig, hvitt lys som gjør det mulig å jobbe trygt og effektivt.
 • For hvile: dust nattlys som gjør det mulig å kontrollere kyrne uten å forstyrre dem.

For å redusere kostnadene knyttet til fjøsbelysning ytterligere, kan LED-belysningssystemene CL 6000 og CL 9000 integreres i DeLaval systemkontrollen BSC. Med sistnevnte blir det brukt sensorer for å tilpasse lysnivåene i sanntid, slik at dagslyset utnyttes optimalt.

LED delavalLED delaval

 

Fangfronter

Grunnet økt satsing på storfekjøttproduksjon har DeLaval videreutviklet innredningssortimentet. For en mer robust innredning har det blitt laget en sveiset versjon, HL50 og HLS50, av de eksisterende fangfrontene HL10 og HLS10. Sveiset innredning gir også en mye raskere montering av innredningen.

HL50 og HLS50 fås både ferdig montert og delvis montert. Den delvis monterte versjonen er en litt rimeligere versjon hvor de bevegelige delene av fangmodulene monteres av kunde.

Fangfronter gir mulighet for sikker behandling, enkel sortering og flytting av dyr. Dette gjør fangfrontene spesielt godt egnet for storfekjøttproduksjon. I kalvingsbinger og sykebinger er det en stor fordel å kunne fiksere dyr for ulik behandling. Spesielt i disse bingene er det en fordel å ha fangfronter med sikkerhet, som gir mulighet for å åpne fangspilen i nedkant om et dyr faller ned.

Produktoversikt:

 • HL50 - Sveiset fangfront
 • HLS50 - Sveiset fangfront med sikkerhet
 • HL10 - Fangfront
 • HLS10 - Fangfront med sikkerhet

 

DeLaval-holdvurdering BCS (Body Condition Scoring)

Holdvurderingene benyttes ofte som et kritisk mål på hvor effektiv fôringen er på en gård. Det må måles nøyaktig til spesifikke tider i laktasjonssyklusen. Nøyaktig holdvurdering gir bedre fôrplanlegging, som hjelper til med å sikre at kyrne har sunne holdvurderingsreserver. Dette fremmer melkeproduksjonen, reproduktiv effektivitet og kulevealder.

Hovedfordeler med DeLaval- holdvurdering BCS

 • Gir daglig automatisk holdvurdering
 • Hjelper til med å optimere fôringen
 • Fremmer økt melkemengde
 • Støtter bedret besetningshelse og reproduksjon

DeLaval-BCS eliminerer gjetningen og unøyaktighetene ved manuell evaluering. BCS-kameraet er montert på en DeLaval-utskillergrind eller på DeLaval VMS™. Det tar et 3D-bilde av kyrnes nedre rygg hver gang de passerer under kameraet. Det beregner deretter holdvurderingen på hver ku og logger resultatet inn i DeLaval DelPro™ Farm Manager (gårdsbestyrer) der du kan se grafene på individuelle dyr, grupper eller hele besetningen. DeLaval DelPro™ melder fra hvis ei ku synker under eller stiger over en bestemt klassifisering.

DeLaval BCS bruker 3D-bilde av ryggen på kua hver gang den passerer under kameraet og beregner kuas holdvurdering.

Egenskaper

 • Leverer daglig, vedvarende og nøyaktig holdvurdering
 • Framskaffer individuell, gruppe og besetningsoversikt
 • Eliminerer stress for kyr under vurderingen
 • Skaper -rapporter om avvik i helsetilstanden
 • Vurderinger kan også deles med veterinærer og ernæringseksperter

Fordeler

 • Varsler deg om du fôrer kua, gruppen eller besetningen for lite eller for mye. Dette kan føre til at en ku flyttes til en annen fôrgruppe eller justerer en gruppefôrrasjon.
 • Aktiverer maks fôreffektivitet.
 • Gir tidlig varsel om når kuas holdvurdering har sunket for raskt i tidlig laktasjon og det er en risiko for at den ikke blir drektig tidsnok og at den vil produsere mindre melk.
 • Hjelper til med å unngå at kyr blir for fete ved sining og kalving, som kan føre til høyere risiko for problemer ved kalving og ervervelse av metabolske avvik som ketose i ny laktasjon.

 DeLaval BCSDeLaval BCSDeLaval BCSDeLaval BCS

IAE proff

Helt ny lettgrind serie fra Englands største produsent av utstyr for sau.
Dette er grinder som er helsveiset og med firkantrør som stående profiler og gir derfor stor stabilitet og styrke.
Grindene er lette i vekt og fåes i lengdene: 0,2m, 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m og 1,0m m/port.
Grindene kobles med massiv tein for stabilitet og styrke.

TKS Feed station

Design

 • Verdens minste kraftforautomat.
 • Innvendige vegger formet etter sauen.
 • Alle ledninger og koblinger er ute av rekkevidde for gnaging.
 • Lett tilgjengelig smørenippel på beveglige deler.
 • Samme boks for påsett som voksne søyer.
 • Verktøyløs justering av porter og breddeinnstilling.
 • Solid.
 • God oversikt.

Software

 • Enkelt og selvforklarende program.
 • Selvregistrering av dyr.
 • Nye dyr legges i definert gruppe.
 • Lag grupper med egendefinert tekst.
 • Dyr blir liggende i stigende rekkefølge.
 • Fargekoder.
 • Lett for røkter å få oversikt over søyer som stjeler.
 • Justerbar nedetid.
 • Ulike utforingstider.
 • Kontinuerlig utvikling.

De største fordelene med denne automaten

 • Design.
 • God dyreflyt.
 • Solid.
 • Ulike utforingstider/selvregistrering.
 • Lite vedlikehold.
 • Registrering av søyer som stjeler.
 • Enkel software.
 • Trykkluftstyrt doserer.
 • En mengde justeringsmuligheter.
 • Enkel montering.
 • Brukervennelig.
 • Utviklet på grunnlag av erfaring.

TKS feed station