21.09.2015 | Felleskjøpet

I tillegg til egne aktiviteter har Felleskjøpet Fôrutvikling et bredt samarbeid med ledende forskningsmiljøer både i Norge og internasjonalt. Vi har derfor et godt utgangspunkt for vårt arbeid med å finne fram til råvarer som kan produseres på en effektiv og bærekraftig måte, samtidig som de ivaretar dyrenes behov for ernæring og velferd.

Felleskjøpet Fôrutvikling har blant annet egne prosjekter og er med i samarbeidsprosjekter for å finne fram til alternative fettråvarer til palmeoljeprodukter.

Foods of Norway – jakt på norske proteinråvarer

Felleskjøpet er aktiv partner i Foods of Norway – et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med mål om å utvikle norskbaserte proteinråvarer som blant annet kan erstatte importert soya.

Foods of Norway er en av de største forskningssatsingene i norsk landbruk noen gang. Senteret ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med blant andre sentrale aktører i råvare- og fôrbransjen som partnere. Senteret støttes av Norges forskningsråd og skal bestå i åtte år med et samlet budsjett på rundt 200 millioner kroner.

Trevirke, naturgass og marine alger er de mest aktuelle kildene for å framstille høyverdig norsk proteinfôr til husdyr og fisk. Norge ligger langt framme på dette området og Foods of Norway gir arbeidet et kraftig løft.

Felleskjøpet har vært pådriver fra starten og vil aktivt bidra i årene som kommer.