21.09.2015 | Felleskjøpet

Felleskjøpet bruker mest mulig norske råvarer i fôret. Vi er imidlertid avhengig av å importere råvarer fra vekster som det ikke er mulig å dyrke i Norge. Dette er råvarer med egenskaper som er nødvendig for å ivareta dyrenes ernæring, ytelse og helse. Vi importerer mest proteinråvarer fra soya og raps, men også karbohydrater fra korn, fett fra palmeolje og soya, samt mineraler, vitaminer, aminosyrer med mer.

BÆREKRAFT FOR BONDE OG SAMFUNN

Felleskjøpet vedtok i 2014 en policy for bærekraft for hele konsernet med hovedmål om å bidra til en matproduksjon som er bærekraftig for bonden og samfunnet. Policyen har fem hovedområder: Klima og miljø, antikorrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, og leverandører.

Felleskjøpet ble i 2014 medlem av Initiativ for etisk handel. Medlemskapet forplikter Felleskjøpet til å utvikle etiske retningslinjer overfor sine handelsforbindelser, produsenter og leverandører som ivaretar menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

ALLE RÅVARER VI BRUKER SKAL VÆRE BÆREKRAFTIGE

Norsk fôrbransje var først i verden til å nekte bruk av genmodifisert (GMO) soya og et av få land som har produsert 100% GMO fritt med full sporbarhet siden 1996. Felleskjøpet har brukt bærekraft sertifisert soyamel siden 2009.  I dag er den norske verdikjeden avskogingsfri. Det er ikke hugget skog i Amazonas siden 2004 som følge av soyaimport til husdyrkraftfôr.

Felleskjøpet sluttet seg i 2014 til FNs New York-erklæring mot avskoging. I tillegg har vi skrevet under på en felles policy sammen med Denofa og fôrbransjen i Norge for avskogingsfri soya. Dette initiativet har fôrbransjen samarbeidet om med Klima- og miljødepartementet.

Felleskjøpets beste bidrag er høy tilstedeværelse og påvirkning av produksjonen. Fremfor å kritisere bruken av soya er det viktigere å kjempe for økt andel bærekraftig soyaproduksjon. Den største trusselen mot regnskogen er uansvarlige aktører og 80% av avskogingen i dag er illegal. Derfor trenger Brasil aktører som lever av bærekraftig og ansvarlig produksjon. Den jobben må flere gjøre sammen.