Felleskjøpet bruker mest mulig norske råvarer i fôret. Vi er imidlertid avhengig av å importere råvarer fra vekster som det ikke er mulig å dyrke i Norge. Dette er råvarer med egenskaper som er nødvendig for å ivareta dyrenes ernæring, ytelse og helse. Vi importerer mest proteinråvarer fra soya og raps, men også karbohydrater fra korn, fett fra palmeolje og soya, samt mineraler, vitaminer, aminosyrer med mer. 

Bærekraft for bonde og samfunn

Felleskjøpet vedtok i 2014 en policy for bærekraft for hele konsernet med hovedmål om å bidra til en matproduksjon som er bærekraftig for bonden og samfunnet. Policyen har fem hovedområder: Klima og miljø, antikorrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, og leverandører.

Felleskjøpet ble i 2014 medlem av Initiativ for etisk handel. Medlemskapet forplikter Felleskjøpet til å utvikle etiske retningslinjer overfor sine handelsforbindelser, produsenter og leverandører som ivaretar menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Alle råvarer vi bruker skal være bærekraftige

Norsk fôrbransje var først i verden til å nekte bruk av genmodifisert (GMO) soya og et av få land som har produsert 100% GMO fritt med full sporbarhet siden 1996. Felleskjøpet har hatt bærekraft sertifisert produksjon siden 2009. I dag er den norske verdikjeden avskogingsfri. Det er ikke hugget skog i Amazonas siden 2004 som følge av soyaimport til husdyrkraftfôr.

Felleskjøpet sluttet seg i fjor til FNs New York-erklæring mot avskoging. I tillegg har vi skrevet under på en felles policy sammen med Denofa og fôrbransjen i Norge for avskogingsfri soya. Dette initiativet har fôrbransjen samarbeidet om med Klima- og miljødepartementet.

Felleskjøpets beste bidrag er høy tilstedeværelse og påvirkning av produksjonen. Fremfor å kritisere bruken av soya er det viktigere å kjempe for økt andel bærekraftig soyaproduksjon. Den største trusselen mot regnskogen er uansvarlige aktører og 80% av avskogingen i dag er illegal. Derfor trenger Brasil aktører som lever av bærekraftig og ansvarlig produksjon. Den jobben må flere gjøre sammen.

Den globale etterspørselen etter palmeolje stiger raskt. Palmeolje er mye brukt som innsatsfaktor i produksjon av mat og fôr, og er verdens største vegetabilske fettkilde. Den er en svært høytytende plante som kan høstes hver 14. dag året gjennom. Dette gjør produksjonen svært effektiv. Å finne alternativer til palmefett som har samme effektive vekst er derfor en utfordring. Fôrindustrien kjøper bare en liten del som biprodukter fra palmeoljeproduksjonen som i hovedsak til andre bruksområder som matolje, såpe, kosmetikk og biodiesel.

Felleskjøpet jobber gjennom «Initiativet for bruk av bærekraftig palmeolje i norsk kraftfôrindustri» for at all palmeolje vi bruker skal være sertifisert i henhold til Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Det er det beste alternativet innen sertifisering.

Felleskjøpet og norsk fôrbransje tar ansvar

Felleskjøpet og de andre aktørene i norsk fôrbransje tar ansvar for at råvarer som importeres og brukes i våre produkter er bærekraftige. Vi har i mange år jobbet systematisk med gode innkjøpsrutiner som stiller krav til sporbarhet, arbeidsforhold og miljø- og klimahensyn. Norsk fôrbransje betaler ekstra for råvarer for å sikre at de er bærekraftige.

Vårt samarbeid med og krav til leverandører gir resultater. Et godt eksempel er kravet om at råvarene må komme fra GMO-frie (ikke genmodifiserte) planter. Selv om vi er små, bidrar de norske kravene til at det fortsatt tilbys GMO-fri soya, mais og andre vekster på verdensmarkedet.