21.09.2015 | Felleskjøpet

I 2014 ble det i Norge brukt soyaprodukter produsert fra ca. 1 050 000 tonn soyabønner. Av dette gikk 195 000 tonn soyamel til landbaserte husdyr, som var 10 000 tonn mindre enn i 2013. Ca. 400 000 tonn soyaprotein-konsentrat gikk til fiskeoppdrett, som tilsvarer ca. 800 000 tonn soyabønner.

I verden produseres det ca. 340 millioner tonn soya pr. år, hvorav ca. 115 millioner tonn produseres i Brasil. Norges samlede import (husdyr og fisk) utgjør med andre ord ca. 0,3 prosent av verdens soyaproduksjon.

Rundt to prosent av verdens soya blir produsert bærekraftig og er sertifisert i henhold til standarden fra Proterra eller Round Table Responible Soy (RTRS). Den norske importen kommer fra denne «2-prosenten».

BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG SOYAPRODUKSJON

Soya kommer til å være en viktig proteinkilde i dyrefôret i overskuelig framtid. I følge FNs matvareorganisasjon representerer soya den mest effektive måten å produsere protein på og FAO tror verdens soyaproduksjon vil øke fra dagens ca. 340 millioner tonn til 500 millioner tonn. Kina står for den største veksten i etterspørselen, mens USA og Brasil er verdens største produsenter av soya.

Felleskjøpet og fôrbransjen i Norge arbeider aktivt for å bidra til en bærekraftig produksjon av soya. Vi praktiserer full åpenhet om våre retningslinjer, krav og avtaler. Samarbeid med miljøorganisasjoner, forbrukerinteresser og myndighetene har vært til hjelp for å stille enda høyere krav til våre leverandører.