Vi har satt sammen en fagtemameny som vi håper både er aktuell og interessant. For å kunne tilby et så bredt program som mulig tilbyr vi lørdag kl.13.15 og  kl. 14.15 parallelle foredrag slik at du kan du velge mellom enda flere flere temaer.

Se igjennom menyen og meld deg på de fagtemaene du ønsker å få med deg i skjemaet nederst på siden. Gå direkte til påmeldingsskjema her.

Fagtemameny

Fredag 10.november

Kl.15.00 - Bønder i byen
Med 85 års erfaring er Vaktmesterkompaniet Oslos største aktør innen blant annet vegvedlikehold – og en interessant samarbeidspartner for mange gårdbrukere. Knut Olav Nilsen fra Vaktmesterkompaniet vil gi deg en innføring i effektivt vedlikehold av vei, og fortelle om hvorfor byen ville stått stille om det ikke var for bøndene! 

Kl.16.00 - Skoggjødsling – lønnsomt klimatiltak
Karbonfangst ved økt tilvekst i skogen. Du ringer, helikopteret bringer. Med Glommen Skog og Pegasus Helikopter AS.

Kl.17.00 - Felleskjøpets økosatsing              

Lørdag 11.november

Kl.11.15 - Presisjonsjordbruk – bondenytte?
Hvilke dører åpner teknologien? Hva vi har i vente? Audun Korsæth, Forskningssjef Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse, NIBIO.

Kl.13.15 - Du kan velge et av temaene

1

Slakte- og smågrisproduksjon. Presisjonslandbruk i hverdagen – fôring og data hånd i hånd v/Victoria Bøhn Lund, fagsjef 

2

Grovfôrproduksjon. Produser ditt eget protein billig i enga v/Jan Håvard Kingsrød, fagsjef

3

Sau. Optimal foring fra innsett til beiteslipp v/Ingrid Strømstad, fagsjef

4

Melkeproduksjon. Norsk melk på mest mulig norsk korn v/Øystein Haga Kaldahl, fagsjef

5

Yara N-Sensor® og annen presisjon. Teknologi og agronomi for å tette avlingsgapet v/Tove Sundgren, Yara og Bjarne Holm, Felleskjøpet Agri

6

Fjørfeproduksjon. Presisjonslandbruk i hverdagen – fôring og data hånd i hånd, v/Hanne Christine Øverli, fagsjef

Kl.14.15 - Du kan velge et av temaene

7

Slakte- og smågrisproduksjon. Tips og råd til de som ønsker å starte med gris v/Margareth Fosseng, fagsjef 

8

Grovfôrproduksjon. (samme foredrag som i forrige bolk) Produser ditt eget protein billig i enga v/Jan Håvard Kingsrød, fagsjef

9

Kornproduksjon. Nye måter for delgjødsling av vårkorn v/Ragnar Dæhli, fagsjef

10

Grønnsaksproduksjon. Godt jordliv – rota til alt godt v/Gabriela Lundberg, Norgro

11

Husdyrgjødsel – Bondens gull v/David Eik, fagsjef, Mikkel Gasbjerg, Flieg og Oddbjørn Kval Engstad, Norsk Landbruksrådgivning

12

Storfekjøttproduksjon. Økonomien i intensiv/ekstensiv oppfôring v/Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef

Søndag 12.november

Kl.11.15 - Fornying av eng uten å pløye.
Aktuelle metoder og aktuelt utstyr. Olav Aspli og Arne Lilleengen fra Felleskjøpet Agri. Lønnsom drenering. Kort om tilskudd, lønnsomhet i å drenere, og hvorfor velge drensrør fra Pipelife? Ved leverandøren Pipelife.

Kl.12.15 - Foringsstrategier for å oppnå best mulig tilvekst og forutnytting på okser.
Ved produktsjef i Felleskjøpet Agri, Rune Lostuen.

-