Boka- nytt noteringsverktøy for bonden

Nå kan du registrere sprøyteblandinger, plantevernjournal og innhøstingsaktiviteter i Boka.

Appen lastes ned direkte fra App Store eller Google Play

Boka er et noteringsverktøy fra Felleskjøpet som gjør det enklere for bonden å lagre informasjon om gårdsaktiviteter og driftsoppgaver slik at man kan samle viktig kunnskap ett sted og dele denne med andre.

Bruk Boka- med eller uten internett

Boka-appen fungerer i offline-modus. Notatene du lager autolagres jevnlig slik at du kan lage noteringer selv om du er uten dekning. Notatene blir synkronisert neste gang du kommer innen rekkevidde for mobildekning eller internettilgang.

Maskin – logg all driftshistorikk direkte i ditt maskinkartotek

I Boka får du også tilgang på alle maskinene du har via Felleskjøpets maskinkartotek i Min gård, og kan lage noteringer direkte på disse. Du kan også legge til egne maskiner. Du kan sette forfallsdato på notater du skal utføre i fremtiden.

Du kan legge til alle skiftene dine og registrere notater på ulike aktiviteter.

Alt du noterer i appen er dine egne data.

FUNKSJONER I BOKA:

  • Sprøyte- og plantevernjournal
  • Avlingsregistrering
  • Slått og tresking
  • Såing
  • Jordbearbeiding
  • Vanning og luking
  • Maskin-notat
  • Legg ved bilder i notatet
  • Tilgang på maskiner fra maskinkartoteket ditt i Min gård
  • Autolagring av notat i offlinemodus

BOKA – EN TJENESTE I MIN GÅRD

Boka blir også tilgjengelig i Min gård, i tillegg til å være en selvstendig app for mobil. Alle notatene dine vil da være tilgjengelig begge steder og bli redigert i sanntid.

Trenger du hjelp eller har du tilbakemeldinger? 

Send en mail til: appsupport@felleskjopet.no