Boka- ny notat-app fra Felleskjøpet

Felleskjøpet lanserer nå Boka, en ny digital tjeneste som gir bonden et eget noteringsverktøy for viktige gårdsaktiviteter. Ta den i bruk til våronna!

Appen lastes ned direkte fra App Store eller Google Play

Hva er Boka?

Boka er et noteringsverktøy fra Felleskjøpet som gjør det enklere for bonden å lagre informasjon om gårdsaktiviteter og driftsoppgaver slik at man kan samle viktig kunnskap ett sted og dele denne med andre.

Boka – en tjeneste i Min gård

Boka blir også tilgjengelig i Min gård, i tillegg til å være en selvstendig app for mobil. Alle notatene dine vil da være tilgjengelig begge steder og bli redigert i sanntid.

Bruk Boka – med eller uten internett

Boka-appen fungerer også i offline-modus. Notatene du lager autolagres jevnlig slik at du kan lage noteringer selv om du er uten dekning. Notatene blir synkronisert neste gang du kommer innen rekkevidde for mobildekning eller internettilgang.

Maskiner og skifter

Boka fokuserer i første omgang på aktiviteter som relaterer til maskiner og skifter. Det finnes også en kategori for alle andre notater man vil lage som heter «annet». Notatmalene utbygges jevnlig i takt med vanlige gjøremål i plantesesongen.

Maskin – logg all driftshistorikk direkte i ditt maskinkartotek

I Boka får du også tilgang på alle maskinene du har via Felleskjøpets maskinkartotek i Min gård, og kan lage noteringer direkte på disse. Du kan også legge til egne maskiner. Du kan sette forfallsdato på notater du skal utføre i fremtiden.

Skifter – vekstsesong, notering av skifteaktiviteter og værforhold

Du kan også legge til alle skiftene dine og registrere notater på ulike aktiviteter, som jordbearbeiding og gjødsling. En større funksjonalitet for sprøytejournal og plantevern er under utvikling. 

Trygg datalagring

Alt du noterer i appen er dine egne data.

Funksjoner i Boka versjon 1:

  • Profiler med notathistorikk for egne maskiner og skifter
  • Maskin- og skiftenotat
  • Notatmaler for jordbearbeiding og gjødsling
  • Forfallsdato for oppgaver som skal gjøres
  • Diktering av notater
  • Bilder i notatet
  • Tilgang på maskiner fra maskinkartoteket ditt i Min gård
  • Autolagring av notat i offlinemodus

Trenger du hjelp eller har du tilbakemeldinger? 

Send en mail til: appsupport@felleskjopet.no