18.01.2016 | Felleskjøpet

Det innebærer en stor oppgave for verdens matindustri som må lykkes med å skaffe befolkningen nok og riktig mat, samtidig som den totale miljøbelastningen blir så liten som mulig. 

Les mer om kraftfôr, råvarer og bærekraftig produksjon her.