20.09.2017 | Økofondet Korn

På beitet på Borge gård vokser ugresset nå fritt. Prestekragene blomstrer inntil fjøsveggen.

– Det er uvant for meg som er vant til å sprøyte alt den slags, men egentlig veldig fint. Og så betyr det jo at jeg kan dra på hytta noen dager i sommerferien for det er ikke så mye jeg får gjort i åkeren uansett, sier Jørgen Karstensen.

Han har vært bonde så lenge han kan huske. Men det var først for seks år siden at han offisielt overtok gården fra faren sin. Og nå er planen å legge om både korn- og melkeproduksjon til økologisk drift.

– Jeg har en god følelse rundt dette, sier han.

bonden i åkeren

Moden for øko

Borge gård ligger få minutter utenfor Fredrikstad i Østfold kommune. Sammen med faren har Jørgen renovert og bygd opp gården på nytt, med nye og moderne bygninger og maskiner. Nå ruver den i landskapet omringet av bensinstasjonen, gravlunden og Borge kirke.

– Det er en stor gård, større enn gjennomsnittet i landet, sier han.

Totalt har han om lag 50 melkekyr i fjøset, som årlig gir 490 tonn melk, og så har han 870 mål dyrket mark. I tillegg til jobben som bonde driver han sin egen entreprenørvirksomhet med 18 ansatte.

Jørgen var ikke så opptatt av økologi tidligere. Men tanken på å bli økobonde har modnet over tid. Det startet med at han hadde lyst til å begynne med økologisk melk for å være i forkant av utviklingen og møte forbrukernes økende etterspørsel.

– Vi kunne valgt å holde kornet på utsiden, og kjørt det konvensjonelt, men vi ønsker å gå all in og prøve økologisk korn samtidig, sier han.

bonde ute med kuene

Familien er positive

Jørgen Karstensen får støtte til omleggingen til økologisk kornproduksjon fra Økofondet Korn, bidraget gir ham en trygghet i overgangen fra konvensjonell drift.

– Det er veldig spennende, og jeg er optimist, men den første tiden er jo litt mer usikker og ustabil enn ellers. Jeg er veldig heldig som har kone og foreldre som er positive til denne omleggingen. Til og med guttungen min på 11 år er stolt av dette, og da han skjønte at det innebar mer traktorkjøring så ble han jo ekstra positiv, sier Jørgen.

Han vet om bønder som har ønsket å legge om til økologisk produksjon, men som har gitt opp fordi de ikke har fått resten av familien på gården med seg.

Jørgen Karstensen har også latt seg inspirere av det vitale økomiljøet i Østfold, og ser frem til å bli en del av nettverket av økologiske bønder.

– Det er et stort engasjement og et godt samhold. Man kommer inn i en gjeng som hjelper hverandre og deler erfaringer og råd, og det er jo veldig hyggelig og ikke minst sosialt for oss bønder som ofte jobber mye alene, sier han.

ku på enga

Fra fôr til gjødsel

Økologisk kornproduksjon er Jørgen allerede i gang med, selv om det foreløpig ikke er mathvete han dyrker. Karenstiden gjør at Jørgen må vente før han kan levere økologisk melk.

– Førsteprioritet er å sikre fôr til dyra. Fôret må være økologisk dyrket, og det er en karenstid på seks måneder før melken kan selges som økologisk, så jeg begynner ikke å levere økologisk melk før til neste år. I år har vi sådd bygg, og så har vi sådd gress i bunnen slik at det er det som vil komme neste år. Da kan jeg samtidig pløye opp noe av den gamle enga jeg har og begynne å så korn der, sier han.

Jørgen ser for seg å etter hvert komme inn i en vekstskifteplan på fem år, med variasjon mellom korn, gress, åkerbønner og raps. Han omtaler korn- og melkeproduksjonen som en sirkel, der begge deler er avhengig av hverandre.

– Vi trenger næringsstoffer for å dyrke dette kornet og den gjødselen får jeg fra kuene, og kuene får fôr. Det er det som er nøkkelen, sier han.

hånd i åker

Tettere på jorda

Omleggingen innebærer også et nytt forhold til ugress, og det ser Jørgen Karstensen frem til.

– Det du ikke gjør riktig på våren har du ikke mulighet til å rette opp med kunstgjødsel eller sprøyting senere i sesongen. Det krever jo at man er tettere på, og det er akkurat det jeg har lyst til.

Ute på jordet vaier bygget allerede grønt i vinden, og Jørgen er optimistisk når det gjelder årets avlinger.

– Til nå har alt sett bra ut, jeg tror vi har vært heldige med været så langt. Vi hadde en kald vår, men vi ventet med å så til kuldeperioden var over slik at jorda hadde passe temperatur. Det er varmen i jorda som teller, hvis du sår tidlig når jorda ikke har god temperatur, så kommer ugresset og tar over, sier Jørgen.

– Før kunne vi bruke kunstgjødsel, nå må vi bruke husdyrgjødsel som næring til plantene. Nå vil det bli kjørt på møkk på alle arealer, så det kan bli spennende å se om noen klager på lukta, sier han.

I fjøset blir kuene melket tre ganger om dagen i en automatisk melkemaskin som også overvåker kvaliteten på melka. Kua belønnes med kraftfôr, og det må gå minimum seks timer mellom hver melking.

– Kuene lærer seg systemet veldig fort, selv om jeg ikke akkurat vil karakterisere dem som veldig intelligente dyr, ler Jørgen.