02.10.2017 | Økofondet Korn

– Vi ønsker flere norske økologiske produsenter, større volum og lavere enhetskostnader, slik at vi kan møte den økende etterspørselen fra forbrukerne og unngå å miste mye av produksjonen av økologisk mat til utlandet, sier Amund Dønnum i Felleskjøpet. Han er prosjektleder for Økofondet Korn og mener en økt produksjon er et viktig importvern.

Støtte i overgangsårene

Ved å inngå en kontrakt med Økofondet Korn får bønder som ønsker å legge om til økologisk produksjon støtte gjennom kontraktstillegg i overgangen fra konvensjonell drift, mot at de forplikter seg til å prøve seg på å dyrke økologisk korn i kontraktsperioden.

– Denne typen samarbeid og tilrettelegging skaper en langsiktighet for disse bøndene ved at de får støtte de første fem årene, sier Dønnum.

Allerede etablerte økologiske bønder er også en del av satsningen og kan inngå leveranseavtaler med Økofond Korn som gir dem økt kilopris på levering av matkorn.

– Formålet med leveranseavtalen på matkorn er å gi bonden et ekstra insentiv til å prøve å få til økologisk matkvalitet på kornet sitt. Det krever litt innsats og et godt forgrøde. Det vil si at plantene som har vokst der tidligere påvirker kvaliteten på jordsmonnet og dette krever god planlegging. Har du i tillegg sommeren med deg så kan du få god matkvalitet på kornet ditt.

Timingen ved økologisk dyrking er også ekstra viktig, og der konvensjonelt landbruk kan rette opp en dårlig sesong ved å sprøyte underveis i vekstperioden, bør ikke økologisk korn sås før jordvarmen er så høy at kornet spirer og utkonkurrerer ugresset.

– Du må være litt tettere på, men samtidig er det ikke så mye mer du får gjort etter at du har sådd, og akkurat det er nok både stressende og befriende på en gang, sier Dønnum. Han tror økosamarbeidet er avgjørende for å få til en større økologisk produksjon i Norge.

– Det er essensielt for resten av verdikjeden at flere bønder ønsker å dyrke den varen som er etterspurt.

Høyt engasjement hos bøndene

Responsen fra bøndene har foreløpig vært svært positiv. I løpet av første halvdel av 2017 har 16 kornbønder lagt om til økologisk produksjon og 59 etablerte økologiske bønder har inngått avtale om leveranse av mathvete.  Amund Dønnum tror overgangen til økologisk drift kan oppleves som utfordrende, men også veldig positiv for mange bønder ved at de får  utvidet sitt agronomiske kompetansefelt med faglig interessant og berikende kunnskap, og blir en del av et nettverk av økologiske bønder.

– Nå som det stadig blir flere økologiske gårder så ligger forholdene til rette for å kunne samarbeide med bønder i nærområdet og utnytte ressursene på tvers av gårdene på en ny måte. Det er klart at det finnes gode nettverk innenfor konvensjonelt landbruk også, men det blir gjerne et ekstra stort engasjement og samhold når noe er litt nytt, sier Dønnum.

Høy kvalitet på norsk mat

Han understreker at satsningen gjennom Økofond Korn ikke er en underkjennelse av konvensjonelt landbruk.

– Dette handler om å være en god partner for bonden uavhengig av produksjonsform. Norsk landbruk er meget bærekraftig og holder svært høy kvalitet, og vi velger ikke side. Vi trenger begge deler, og det skal drives best mulig. Hvis vi ikke klarer å møte etterspørselen etter økologisk mat her i Norge vil importen øke, og det rammer hele det norske landbruket.