0

Minilastere: Kompaktlaster, kombimaskin og spesialmaskiner

Minilastere for en rekke bruksområder

Kompaktlaster, kombimaskin, spesialmaskiner og minilaster med tilhørende redskap gir deg en arbeidsmaskin for en rekke bruksområder og oppgaver.

En minilaster erstatter ikke nødvendigvis en traktor på gården, men den kan overta mange av arbeidsoppgavene. Minilastere er smidige maskiner, noe som gjør at de kommer til i hjørner og andre steder det blir for trangt med traktor. Dette er en av de fremste fortrinnene til minilasteren spesielt ved flytting, stabling, lagring og når noe skal hentes fram igjen. En minilaster egner seg derfor svært godt til for eksempel stabling av redskap på låve når man skal sette vekk og lagre, og det samme når man skal hente fram ulike redskap. Andre bruksområder er løft og påfylling av for eksempel ved, såkorn og gjødsel.

Med tilhørende redskap som pallegaffel, storsekkløfter og diverse skuffer er minilasteren en svært allsidig maskin. 

Avant leverte sine første elektriske minilastere i 2017.