0

Gratis innsamling av komprimert rundballeplast i 2021

NB! Siste frist for innmelding er 01.10.21 hvis du vil ha plasten hentet i 2021.

Denne sesongen vil vi fortsette å teste innsamling av landbruksplast. Landbruksplast på avveie er verken bra for miljøet eller for landbrukets omdømme, og nå vil vi ta samfunnsansvar ved å samle inn plasten. Nytt av året er at vi utvider pilotområdet til å gjelde hele landet, med unntak av området til Felleskjøpet Rogaland og Agder.

HVORDAN VIL PILOTPROSJEKTET FUNGERE?

I stedet for at hver bonde selv må levere sin plast på en avfallsstasjon som har avtale med Grønt Punkt, så kan Felleskjøpets transportører samle inn denne plasten når de likevel er i området for å levere gjødsel eller andre driftsmidler.

HVA KAN LEVERES?

Fordi dette er en videreføring av et pilotprosjekt, så har vi ikke kapasitet til å ta imot all landbruksplast. Vi vil i første omgang derfor kun samle inn rundballeplast som er presset ved hjelp av en mekanisk emballasjepresse. Parallelt med pilotprosjektet vil vi se på løsninger for all type plast på en gård.


KOMPRIMERER: Bjørnar Schei rister rundballeplasten og legger den rett i komprimatoren.

HVA ER MÅLET VÅRT?

• Det skal bli enklere for bonden
• Mindre plast på avveie
• Plasten som gjenvinnes skal bli til nye produkter

Plasten som samles inn i dag er i en slik forfatning at den i stor grad «kun» blir gjenvunnet til plastposer. Målet er å øke kvaliteten og verdien, slik at gjenvinningspotensialet er høyere. Da må vi sortere og oppbevare plasten bedre.

HVILKE KRAV STILLES FOR Å LEVERE PLAST?

Vi ønsker å teste om vi kan heve kvaliteten på den innleverte plasten ved å gjøre enkle grep ute på gården. Derfor vil det stilles en del krav til deg som leverer plasten:

• Plasten skal være presset i firkantballer ved hjelp av en mekanisk emballasjepresse. Vi godtar foreløpig ikke alternative/hjemmelagde presser. Av hensyn til logistikken så må det være så standardisert som mulig.
• Plasten skal være risteren
   - Ved å riste plasten et par ganger før du legger den inn i pressa
• Plasten skal kun være rundballeplast

Krav til oppbevaring og innlevering

• Lett tilgjengelig for lasting – i nærhet av losseplass gjødsel
• Lagres på paller eller annet underlag, slik at plasten kommer opp fra bakken
• Dekkes over for å unngå unødvendig vann
• Bonde må ha traktor eller minilaster med rundballeklype, og laste plasten på bil selv

Dette for å bevare kvaliteten på plasten best mulig, og for å være best mulig tilpasset Felleskjøpets returlogistikk.

Henteoppdrag som ikke tilfredsstiller kravene, kan risikere å bli avvist av transportør.

PLASSBESPARENDE OG TIDSBESPARENDE

Felleskjøpet krever ikke at du kjøper din emballasjepresse av oss, men vi tilbyr et svært prisgunstig alternativ vi mener passer veldig godt i en låve, da den ikke krever mye plass. Dette er samme plastpresse som Produktsjef Jan Håvard Kingsrød har på sin gård.

- Med denne komprimatoren blir plasten fra 50-60 rundballer til en 80 kilos firkant som enkelt kan håndteres med tralle. På denne måten tar plasten utrolig mye mindre plass enn når den bare blir lagt i en haug, sier Kingsrød.

Har du en mekanisk emballasjepresse du har kjøpt et annet sted så må du gjerne melde inn den til oss (se kontaktinfo under). Dette vil hjelpe oss å ha oversikt.

HVORDAN BESTILLE HENTING?

Skjema for bestilling av henting er under utvikling. Følg med i Min Gård.

HVOR OFTE HENTES PLASTEN?

Felleskjøpet vil organisere transporten slik at den blir rimelig og miljøvennlig. Vi henter bare når vi likevel har en bil i området. Det er plass til 64 komprimerte baller på en lastebil, ca. det dobbelte på et vogntog. Vi må derfor kunne hente hos flere i samme område for å kjøre fulle lass. Noen vil bare få hentet plast en gang i året, og vi henter bare i perioden mai til oktober.

SPØRSMÅL OM PILOTPROSJEKTET?

Eskild Mork Aamodt
+47 918 68 593
Eskild.mork.aamodt@felleskjopet.no

Hans Kristian Hagen
+47 905 64 835
Hans.kristian.hagen@felleskjopet.no

Relaterte artikler

 

Fint å få henta plasten gratis
TrioWrap loop- Gjenvunnet rundballeplast beskrevet i tre steg

Rundballeplast

Hvor ren må plasten være?

Komprimering

Betalingspartnere

Legg til snarvei på hjemskjerm?