0

Østlandet: Enkeltkunder kan få problemer med prillet Fullgjødsel av Ragnar Dæhli, Produktsjef gjødsel/kalk og Hans Trygve Lund, Fagsjef plantekultur Østlandet: Enkeltkunder kan få problemer med prillet Fullgjødsel

(27.04.2017) Vi har mottatt enkelte tilbakemeldinger på at prillet gjødsel produsert hos Yara Porsgrunn gir avleiringer på bevegelige deler i sentrifugalspredere, slik som omrørere og spredevinger. ... Les mer

Delgjødsling i korn, vær ute i god tid - unngå fallgruver av Ragnar Dæhli, Produktsjef gjødsel/kalk og Hans Trygve Lund, Fagsjef plantekultur Delgjødsling i korn, vær ute i god tid - unngå fallgruver

Vær ute tidlig nok, finn rett spredetabell, still inn utstyret riktig, ha rett kjørehastighet og kjøreavstand. ... Les mer

Fagrådgiving plantekultur

Strategi for soppbekjempelse i potet Strategi for soppbekjempelse i potet

Den viktigste sykdommen i potet er Tørråte. Tørråte sees som gråbrune flekker på bladene og forårsakes av en pseudosopp (oomycet). ... Les mer

Oljevekstene skal sprøytes mot glansbiller Oljevekstene skal sprøytes mot glansbiller

Rapsglansbiller er den viktigste skadegjøreren i oljevekster. Vi har nå effektive produkter som løser utfordringene med resistens, men arbeidet må gjøres riktig og til rett tid. ... Les mer

Bladgjødsling gir økt avling i åkeren Bladgjødsling gir økt avling i åkeren

Bladgjødsel kan brukes for å øke avlingen eller kompensere for kjente mangler. Bladgjødsel er plantenæring løst i vann, som sprøytes ut og tas opp gjennom bladene, ikke røttene. ... Les mer

Soppsjukdommer i vårkorn. Hvordan kan de bekjempes? Soppsjukdommer i vårkorn. Hvordan kan de bekjempes?

Utvikling av soppsjukdommer i korn er mest avhengig av klimaforhold og sortsvalg, men smitte på såkorn og halmrester har også betydning. Sjukdommene smitter i hovedsak via planterester eller gjennom sporer i lufta. ... Les mer