0

Østlandet: Enkeltkunder kan få problemer med prillet Fullgjødsel av Ragnar Dæhli, Produktsjef gjødsel/kalk og Hans Trygve Lund, Fagsjef plantekultur Østlandet: Enkeltkunder kan få problemer med prillet Fullgjødsel

(27.04.2017) Vi har mottatt enkelte tilbakemeldinger på at prillet gjødsel produsert hos Yara Porsgrunn gir avleiringer på bevegelige deler i sentrifugalspredere, slik som omrørere og spredevinger. ... Les mer

Grovfôrkatalogen 2017 - grunnlaget for et godt resultat! av Finn Bjørnå, Fagsjef plantekultur Grovfôrkatalogen 2017 - grunnlaget for et godt resultat!

(13.03.17) Snart er våren her og det er tid for å tenkte på driftsmidler til ny sesong. Grovfôrkatalogen viser Felleskjøpets utvalg av såfrø, ensileringsmidler, strekkfilm med mere. ... Les mer

Fagrådgiving plantekultur

Høstrug til beite – et interessant alternativ Høstrug til beite – et interessant alternativ

Vårsådd høstrug som beiteplante kan gi stor avling med god kvalitet. Siste sesong ble det sådd en del av blandingen høstrug og italiensk raigras til beite mange steder i Norge. ... Les mer

Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring Vekstregulering i korn - en lønnsom forsikring

Bruk av vekstregulatorer i korn øker sikkerheten i dyrkingen. Behovet må vurderes ut fra kornart, sort, vekstforhold og avlingspotensiale. ... Les mer

Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang Rene kyllinghus - viktigere enn noen gang

Utfasing av Narasin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger har skapt flere utfordringer knyttet til dyrevelferd, miljø og produktivitet i norske kyllinghus. Grundig vask og desinfeksjon av kyllinghuset er viktigere enn noen gang. ... Les mer

Presisjonsspredning av mineralgjødsel Presisjonsspredning av mineralgjødsel

Nå tilbys sentrifugalspredere med moderne teknologi som er stor nytteverdi for norsk landbruk, ikke minst ved dyrking av gras. ... Les mer