0

Plantekultur

Høy kvalitet og lavere FEm-pris på Islandsfôret av Rune Lostuen, Produktsjef drøvtygger Høy kvalitet og lavere FEm-pris på Islandsfôret

Analyser av fôret fra Island viser høgt energiinnhold og høgt tørrstoffinnhold. Vi har tidligere operert med en pris på ca. 6,40 per FEm. Gjennomsnittsanalysene fra fôret i den første båtlasten viser en Fem-pris på ca. 5,70. ... Les mer

Ensil Halm: Nytt produkt til behandling av halm. For å redusere faren for mugg i halm som ikke er lagringstørr, har Felleskjøpet nå et nytt produkt som tilsettes med vanlig pumpeutstyr for ensileringsmidler under pressing.

Vårkorn 2019: Felleskjøpet har dyrkingsrådene av Finn Bjørnå, fagsjef plantekultur Vårkorn 2019: Felleskjøpet har dyrkingsrådene

Tid for såkorn. Felleskjøpet har et bredt sortiment av vårkorn. Dyrkingsrådene som er utarbeidet gir detaljert informasjon om sortens kvalitets- og dyrkingsegenskaper og hjelper deg å velge riktig såkorn. Flere dyrkingsråd er under utarbeiding. ... Les mer

Lurer du på noe?

Ring 72 50 50 50
Kontakt oss

Artikler plantekultur

Et rent hus gir kyllingen et godt liv Et rent hus gir kyllingen et godt liv

For å oppnå gode resultater er det viktig at dyra har best mulig betingelser. Med grundig rengjøring og desinfeksjon blir man kvitt skadelige mikroorganismer. ... Les mer

Enklere bekjempelse av rotter og mus på landbrukseiendom Enklere bekjempelse av rotter og mus på landbrukseiendom

Nå kan de som driver landbrukseiendom bruke noen av de rotte- og musemidlene som kun var forbeholdt godkjente skadedyrfirmaer. Felleskjøpet har sammen med Norges Bondelag og Gartnerforbundet jobbet for denne ordningen i mange år. ... Les mer

Det blir 750 kgs gjødselsekker fra juli 2020 Det blir 750 kgs gjødselsekker fra juli 2020

Felleskjøpet og resten av gjødselbransjen endrer størrelse på storsekk av gjødsel fra 600 til 750 kg fra 01.07.2020 ... Les mer

Frøblandinger til park, hage og natur Frøblandinger til park, hage og natur

Felleskjøpet leverer frøblandinger til parker, ball-løkker, naturområder, anlegg og torvtak. Blandingene er sammensatt av ulike grasarter og sorter som utfyller hverandre og gir robuste grøntarealer tilpasset klima og bruk. ... Les mer

Det er lønnsomt å sprøyte mot overvintringssopp i høstkorn nå! Det er lønnsomt å sprøyte mot overvintringssopp i høstkorn nå!

Tidlig såing og mye planterester og spillkorn gjør at flere vil ha lønnsomhet i å sprøyte mot overvintringssopp i høst. ... Les mer