Type gjødsel

Om våren trenger plantene i første rekke gjødsel med nitrogen og svovel. Både nitrat og sulfat er lett utvaskbart, og derfor er det minimalt med plantetilgjengelig nitrogen og svovel. De andre plantenæringsstoffene henter høstkornet fra jordas ressurser. Høstkorn har mye større rotsystem enn vårkorn, og brer seg gjerne to meter nedover i jorda. Når en likevel anbefaler å gjødsle med fosfor og kalium i tillegg, så er det for å fylle etter slik at jorda ikke utarmes. Les mer om valg av gjødseltype i denne artikkelen.

Gjødselmengde og tidspunkt

De som sådde høstkorn innenfor anbefalte tid i fjor fikk fine åkre. Høstkornet rakk å sette flere buskingsskudd. Tidlig og sterk nitrogengjødsling til våren vil stimulere planta til å danne enda flere buskingsskudd. Det er ikke å anbefale. Denne våren bør vårgjødslinga rettes inn mot å gi mat til det som ble skapt i fjor høst. Førstegjødslinga bør være moderat, ca. 7-8 kg N/daa, og ikke spres før det er godt kjørbart. Det er gangbart enten det dreier seg om høsthvete, høstrug, rughvete eller høstbygg.

Mange valgte å kutte helt ut gjødsling i fjor høst. Noen valgte kun å bruke PK-gjødsel. Mens atter andre gjorde som vanlig; gjødslet med 2-3 kg N i form av en fosfor- og kaliumrik NPK-gjødsel. Ulike gjødslingsstrategier i fjor høst påvirker ikke behovet for nitrogen og svovel denne vekstsesongen.

Presis spredning

Jevn spredning av gjødsla er utrolig viktig. Det krever forberedelser. Riktig høyde over bakken (75 cm fra bakken til spredeorganet), avvatring, rett hastighet på kraftoverføringa og rett kjørehastighet er grunnleggende. Still inn spredevinger etc. slik det står i spredetabellen for gjødseltypen du har valgt. Vet du med deg selv at du kommer til å ta lett på forberedelsene, så er kanskje tida inne for å sette bort spredninga til en nabo eller entreprenør?

Sentrifugalspredere med seksjonskontroll, slik som Kverneland Geospread, gir nye muligheter. Da unngår en overlapp i kiler og uheldige følger av dobbel gjødsling der legde er den mest problematiske.

Neste gjødsling gjøres i overgangen fra busking til stråstrekking. Det er fra nå det blir vesentlig forskjell på strategiene i mathvete, fôrhvete, rughvete, rug og høstbygg. Det er også herfra en kan dra nytte av differensiert gjødsling inne på skiftet ved hjelp av CropSat  og Yara N-sensor.