I tillegg kan man sjekke om de tiltakene en gjorde hadde den ønskede effekten. Ut fra dette kan en allerede nå vite hvilke utfordringer en kan møte med eventuelle problemugras til våren.

Vi omtalte nye produkter i Samvirke nr. 2. Nå går vi litt mer i detalj om hvert produkt og hvor de passer inn. Vi tar også med hvilke produkter som kan brukes mot grasugras i høst- og vårkorn.

Zypar - frøugrasmiddel - mot resistent ugras

Det nye middelet Zypar vil være et nyttig verktøy i kampen mot resistent ugras. Zypar kan også brukes ved lav temperatur. En annen nyhet er Flurostar som innholder fluroksypyr og hvor maksdosen er høyere enn andre fluroksypyr-produkter.

Zypar er et bredtvirkende frøugrasmiddel som passer i både høst- og vårkorn (ikke havre). Det ene aktive stoffet i Zypar, Arylex, virker både forebyggende og bekjemper resistent vassarve og då.

Zypar i høstkorn

Figur 1 (pdf. 105 kB) viser hvilken effekt midlet har på de fleste ugrasartene som forekommer i høstkornet, men har for dårlig effekt på stemor og veronika. Har man stemor bør en derfor blande med f. eks 1,5 g Express Gold. Det skal være tilstrekkelig å bruke laveste dose på 75 ml/daa av Zypar. Ved stort ugras (etter vekststadie 32) og dersom en har resistent vassarve, anbefales det å bruke maks dose på 100 ml/daa.

Zypar i vårkorn

Figur 2 (pdf. 289 kB) viser hvilken effekt Zypar har på ulike ugrasarter og i ulike doser i vårhvete og vårbygg. Effekten er over 90 % på de fleste av ugrasartene selv ved bruk av den laveste dosen på 50 ml per dekar. Effekten er svak på tungras og for dårlig mot stemor. I tillegg er effekten for dårlig mot linbendel og veronika. Dersom en har problemer med nevnte ugras er Express Gold en god blandingspartner. Vi anbefaler en blanding med 1,5 g Express Gold og 50-75 ml Zypar. Husk å tilsette Biowet klebemiddel. Er det veldig mye ugras, resistent vassarve og en sprøyter sent, bør en gå noe opp i dose.

Zypar generelt

Zypar kan brukes fra vekststadie 13 og helt frem til 45, se figur 3 (pdf. 102 kB). Vi anbefaler den tidlige bruken da en kan holde dosene nede. Begge de aktive stoffene i Zypar har effekt ved lav temperatur. Zypar kan brukes ned mot 2 °C og gjør den derfor meget aktuell å bruke i høstkornet om en ikke har problemer med grasugras. Som tidligere nevnt bør en blande med f.eks. Express Gold for å få god nok effekt på stemor. For å beskytte vannlevende organismer skal Zypar ikke brukes nærmere enn fem meter fra overflatevann. Zypar representerer en ny gruppe av syntetiske auxinherbicier, og har rask synlig effekt kort tid etter behandling.

Fakta om Zypar

Bredtvirkende ugrasmiddel med god effekt på de fleste frøugrasene, inkl. jordrøyk, rødtvetann, klengemaure, tranhals og balderbrå m.fl.

  • Godkjent i alle kornarter med unntak av havre
  • Inneholder to aktivstoff; Arylex og flurasulam
  • Virker ved lav temperatur, ned til 2 °C
  • Resistensbryter mot vassarve og då
  • Rask synlig virkning
  • Bredt behandlingsvindu
  • Ingen begrensninger i etterkultur
  • Svak mot linbendel, stemor og veronika

Erfaringer med Pixxaro

Pixxaro inneholder også Arylex og er i «slekt» med Zypar. Det andre virksomme stoffet i Pixxaro er fluroksypyr. Pixxaro er også en meget god resistensbryter samt et godt middel mot jordrøyk, rødtvetann og tranehals. Pixxaro er ikke like allsidig og bør derfor blandes med f. eks Express Gold for å få tilfredsstillende effekt på balderbrå, oljevekster, stemor og åkerminneblom. Laveste temperatur for Pixxaro er 5 °C. Anbefalt dose er 25 ml i vårkorn (ikke i havre) og 35 ml i høstkorn. Det ble solgt Pixxaro til over 400 000 dekar i 2017. Tilbakemeldingene var veldig gode enten det ble brukt alene eller i blanding med andre produkter.

Flurostar - ny partner til lavdosemidler

Det aktive stoffet fluroksypyr er veldig viktig mot resistent vassarve og då. Det er og har vært mange ulike handelsnavn av dette aktive stoffet. Flurostar vil erstatte Tomahawk 200 og Spitfire 333 HL. Flurostar er godkjent i korn, gras og fôrmais. Det som skiller Flurostar er at doseringen er høyere enn for de andre produktene. Dosen i høstkorn er 100 ml/daa og i vårkorn 75 ml/daa. Det gir mulighet for inntil 40% høyere doser enn for de tidligere registrerte produktene. Det er spesielt på stor vassarve dette kan være en fordel. Flurostar skal ikke brukes alene, men er en blandingspartner til lavdosemidlene som Hussar OD, Express SX, Express Gold eller Ally SX. Avstand til vann for Flurostar er 5 meter i korn.

Grasugras - en stadig utfordring

Det er stadig utfordringer med grasugras, da i første rekke kveke og tunrapp, men markrapp har også spredt seg. Muligheten til å sprøyte mot rappartene i høstkornet i fjor høst var veldig liten på grunn av vanskelige værforhold. Det ble også sådd relativt lite høstkorn. Vi anslår arealet til å være under 100 000 dekar.

Hvilke muligheter har vi i vår mot grasugras?

Attribut Twin

Dette er eneste middelet som har effekt på kveke og som kan brukes i åkeren om våren. Attributt Twin er en sampakning av Hussar OD og Attribut 70 SG. I tillegg til effekt mot kveke har produktet god effekt på mange frøugras samt raigras, hirser og tunrapp. Merk at produktet bare kan brukes i høst- og vårhvete. Kveke og tunrapp bør ha maks 3 blad ved sprøyting, og det må være god jordfuktighet. For å få god effekt mot hønsehirse må denne behandles når den har to blad. Det er her også veldig viktig med god jordfuktighet. Bruk full dose. Det må tilsettes 50 ml Mero per dekar. Attribut Twin består av to lavedosemidler og det er dermed fare for utvikling av resistens. Virker ved temperatur ned mot 5 °C.

Hussar Tandem

Krever også god jordfuktighet for å få tilfredsstillende effekt. Det må sprøytes på smått ugras. Hussar Tandem består av samme aktivstoffet som Hussar samt diflufenikan. Diflufenikan gjør at Hussar Tandem har god effekt på resistent vassarve og sikrer effekt på en del andre ugras. Hussar Tandem har noe bedre effekt mot markrapp enn Attribut Twin, men effekten kan variere noe. Virker ved temperatur ned mot 5 °C. Må ikke brukes i havre eller høstbygg.

Atlantis

Dette er det beste midlet mot markrapp. Det bør blandes med et annet middel for å få god nok effekt på annet ugras. En mulighet i høsthvete er f.eks 4-8 ml Hussar OD og 10-15 g Atlantis. Et alternativ i vårhvete og bygg er 1,5 g Express Gold og 12 g Atlantis. Temperaturen bør være minimum 5 °C. Må ikke brukes i havre eller høstbygg.

Hussar OD/Hussar Plus OD

Hussar OD har god effekt på tunrapp og kan brukes alene, men for å hindre utvikling av resistens anbefales det å blande med f.eks. Flurostar som tar resistent vassarve.

Det nye produktet Hussar Plus OD vil på sikt ta over for Hussar OD. Forskjellen på disse to er at Hussar Plus OD inneholder litt mesosulfuron, samme aktive stoffet som er i Atlantis. Fordelen er en sikrere effekt mot tunrapp og åkerkvein, samt at Hussar Plus OD er noe mindre følsom for lave temperaturer. Må ikke brukes i havre eller høstbygg.

Mer informasjon om produktene og sprøyteplaner finner du i Plantevernkatalogen for 2018.

Kjøp dine plantevernmidler på Felleskjøpet

Her finner du butikken i ditt nærområde.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 3 2018.