Dispensasjonen gjelder til 07.12.2016.

Bringebær

Dosering:

 • 36 ml Apron XL pr 100 l vann, 50 liter væske pr 100 meter rad (tilsvarer 48 ml Apron XL per daa bringebærfelt ved radavstand 3,7 meter)
 • 1 behandling per år
 • Behandlingsfrist: Etter høsting

Jordbær

 • Etter høsting ved god jordfuktighet og før varslet nedbør i august-september
 • 1 behandling per år
 • Behandlingsfrist: Etter høsting.

Dosering enkeltrad

 • 150 ml Apron XL per 100 liter vann. 18 ml Apron XL per 100 meter rad, 12 liter væske per 100 m enkeltrad, radavstand 1,2 m, spredebredde 50 cm (tilsvarer 148 ml Apron XL per daa jordbærfelt).

Dosering dobbeltrad

 • 34 ml Apron XL per 100 meter rad, 227 liter væske per 100 m dobbelttrad, radavstand 45 og 95 cm, spredebredde 95 cm (tilsvarer 243 ml Apron XL per daa jordbærfelt).

Bakgrunnen for vedtaket

Rød rotråte er påvist hos en rekke bringebærdyrkere her i landet

 • Rød rotråte har utviklet seg til å bli den alvorligste skadegjøreren i bringebær.
 • Planter som er angrepet må fjernes
 • Smittet felt kan ikke plantes med bringebær igjen før det har gått 20 år

Kjemisk bekjempelse kan dempe angrepet, men er bare aktuelt sammen med forebyggende tiltak.

Rød marg er et alvorlig problem i jordbær

 • Smitte av rød marg kan holde seg opptil 15 år i jorda
 • Angrep av rød marg kan drepe alle jordbærplantene i deler av et felt eller over hele feltet, og får dermed alvorlig konsekvenser for dyrkere

Viser til Felleskjøpets plantevernkatalog og etikett for detaljert informasjon om produktet og dets egenskaper.

Kjøp plantevernmiddel på Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpet i ditt nærområde.