Aviator Xpro i hvete

80 ml Aviator Xpro gir god beskyttelse mot bladflekksjukdommer og rust. Det kan brukes en gang fra flaggbladet er helt ut til avsluttende blomstring (BBCH 40-69). Sen behandling i blomstringsfasen (BBCH 60-69) er med tanke på bekjempelse av fusarium. I sorter som er utsatt for soppangrep samt sprøyting mot fusarium anbefales det å tilsette 15 ml Proline eller 20 ml Delaro for å sikre langtidsvirkningen av protiokonazol og effekten mot fusraium.

Resistensbryter

Aviator Xpro er en god resistensbryter da begge aktive stoffer (prothiokonazol og bixafen) har meget god effekt på de samme soppsjukdommene.

Er det risiko for angrep av gulrust er det aktuelt å blande 80 ml Aviator Xpro eller 60 ml Proline med et stobilurin (Comet Pro). Alternativt kan 70-100 ml Delaro (Proline + strobilurin) brukes. I sorter som er svake mot mjøldogg er det aktuelt å blande med et mjøldoggmiddel, 20 ml Talius (forebyggende) eller 50 ml Forbel (kurativ, etablert angrep). Er det etablert gulrustangrep er Forbel det eneste alternativet, 50-100 ml i blanding med andre midler.

For andre alternativer se Plantevernkatalogen side 22 og 26.

Sprøyting i bygg

I bygg må en vurdere hvor frodig åkeren er. Dersom det er behov for stråkorting er en kombinasjon med ett soppmiddel og Cerone aktuelt. Cerone har god effekt mot aks- og stråknekk, og kan brukes frem til rett før skyting når første snerpen er synlig. I tankblanding med sopp- og insektmidler skal dosen reduseres med 20 - 30 %.

Dersom en allerede har brukt vekstregulator eller det ikke er behov, er det aktuelt å vente litt med soppbehandlingen.

Aktuelle midler:

60-80 ml Delaro, 100 g Acanto Prima eller 50-60 ml Proline. For flere alternativer se Plantevernkatalogen side 22.

Alle soppmidler har 5 ukers behandlingsfrist (antall dager fra sprøyting til høsting).

Soppsprøying av byggåker. Foto.

Aktuelt å sprøyte i havre?

Det er vanligvis ikke behov å sprøyte mot bladflekksjukdommer i havre. Noen forsøk har vist at en kan få en avlingsøkning ved å soppsprøyte.

Sprøyting i blomstringa mot fusarium sopper er derimot aktuelt dersom det er forhold for utvikling av fusarium, fuktighet i blomstringa.

Aktuelle midler:

60-80 ml Proline, 50 ml Delaro + 20 ml Proline evt Aviator + Proline.

Det som er viktig er å tilføre nok av det aktivt stoffet, prothiokonazol som har effekt på fusarium sopper. Sprøyting har vist at en kan redusere utvikling av mykotoksiner (DON) med 30-50 %. Det forutsettes at en får sprøytet i rett tid, hele risla på hovedskudd er ute, se bilde i Plantevernkatalogen side 21.

Plantevernmidler får du kjøpt hos Felleskjøpet

Vi har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.