0

Behandling av halm – det finnes flere måter å behandle halmen på

[10.07.2018] Halm kan vise seg å bli en viktig fôrressurs for mange husdyrbruk utover høsten. Ved behandling av halmen vil både den hygieniske kvaliteten og ikke minst opptaket øke. Det finnes flere måter å behandle halmen på.

Treske som jobber på jordet. Foto.

Ammoniakkbehandling:

Den mest vanlige, og ikke minst enkle måten, er å ammoniakkbehandle halmen. Det tilsettes 2,5- 3 % ammoniakk. Dette regnes ut fra vekta på hver balle. Det er en fordel at halmen er tørr, 85 % TS, men det går også å behandle betydelig råere halm. Da må den imidlertid behandles raskere etter pressing for å unngå at den rekker å mugne. Både i Trøndelag og på Østlandet finnes det operatører som tar på seg ammoniakkbehandling.

Ammoniakkbehandling kan gjøres på to måter:

  • Traktorbehandling: Ammoniakk tilsettes direkte i hver ball med 3 spyd. Halmen pakkes deretter inn i pølser av operatør. Dette er en komplett løsning. Halmen legges på rekker slik at den er effektiv å ta igjen for operatør.
  • Spydbehandling: Gjøres fra lastebil og ballene må ligge tilgjengelig ved vei. Halmen må da være pakket inn, enten i stakk/pølse eller som enkeltball. Pakkes ballene inn enkeltvis anbefales 6 lag strekkfilm.

Ammoniakkbehandlet halm kan brukes 4 uker etter behandling, men den må luftes godt.

Ureabehandling:

Ureabehandling av halm kan være et alternativ der det er mindre tilgang på ammoniakkoperatører eller om man vil gjøre alt selv. Urea og ammoniakk er mer eller mindre to sider av samme sak. Urea blandes i vann med et forhold på 60/40 vann og urea og tilsettes under pressing med pumpeutstyr for ensileringsmidler. Doseringen er 3 % urea. I en halmballe på 250 kg trengs det da 7,5 kg urea eller 18 liter ferdig utblandet. Brukes vanlige Serigstad pumper må man derfor opp på de største dysene for å få ut nok pr minutt.

Urea behandling kan gjerne brukes på noe fuktig halm og det kan derfor presses rett etter treskeren. Etter pressing pakkes ballen i minimum 6 lag strekkfilm og må ligge 6-8 uker før fôringa kan starte.

Dyppeluting:

Om man får presset lagringstørr halm kan også dyppeluting være et alternativ. Dette var en langt mer vanlig metode på 80 tallet før ammoniakkbehandlingen gjorde sitt inntog. Halmen senkes da i et kar med en blanding av kaustisk soda og vann. Det brukes 1,5 % kaustisk soda pr liter vann og det må nok vann til å dekke hele ballen. Ballene bør ikke være for hardt presset, så store 4. kant baller kan være en utfordring. Ved å tilsette urea i blandingen, ca. 2 %, kan man også øke proteinverdien av den dyppeluta halmen. Her må man imidlertid ta høyde for størrelsen på dyra.

Halm fra åker hvor det er påvist hønsehirse frarådes på det sterkeste å omsette.

 

For ytterligere informasjon kontakt en av våre salgs- og fagkonsulenter.

Felleskjøpet har også butikker over hele landet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Halmformidling - kjøp og salg av halm

Velkommen til Felleskjøpets halmformidling – en gratis tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til salgs, og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm.

Årets grovfôrsituasjon gjør at landbruket må stå sammen for å berge det som er mulig av potensielt grovfôr. Ikke alle kornbønder presser og pakker halmen etter tresking, men i år er det stort behov for nettopp denne halmen.

Felleskjøpet og Tine etablerer felles team for å sikre formidling av halm

Felleskjøpet etablerer i samarbeid med Tine et eget team for grovfôr, som i tiden fremover følger opp forespørsler og innmeldinger fra vår nettjeneste for halmformidling og øvrige relevante kanaler. Slik får kunder som har meldt inn behov oppfølging og råd. Vi er også i dialog med Nortura om dette tiltaket, slik at innsatsene fremover koordineres best mulig mot husdyrprodusentene.

Teamet vil bestå av fagressurser fra Felleskjøpet Agri og Tine. Ta gjerne kontakt med oss på 72 50 50 50 for en prat.

Ønsker du å kjøpe halm, eller har du halm å selge? Registrer deg her. 

Kommentarer