Vi har fokusert mye på avlingseffekter ved beising av potet, et minst like viktig argument er kvalitet. Utfordringen i omsetning av matpotet er skallkvalitet/-farge, samt ytre symptomer på knollen. Deformerte knoller vet vi også kan reduseres med beising.

Sjukdommer og økonomi

Svartskurv er den sjukdommen vi har størst effekt av med beising. Alle beisemidler som brukes om våren har god effekt mot den. I tillegg er det effekt på sølvskurv og insekter som er kommet i fokus de senere årene. Det første er en kvalitetsegenskap på knollene, mens insekter i hovedsak er en avlingsreduserende faktor. Vi har ikke grunnlag for å si at innsektmiddel i beis påvirker virusspredning hos oss.

Fokuset på de ulike sjukdommene vi kan beise mot har bakgrunn i sortsegenskaper, jordart, vekstskifte mv. Det er en økende andel av settepotetene som beises nå, enn for få år tilbake. Årsaken til det er at potetprodusenten finner det lønnsomt, når avling og kvalitet ses i sammenheng.

Poteter. Foto

Påføringsteknikk er viktig

Vi anbefaler at de fleste settepoteter, uavhengig av sort, beises mot svartskurv. I litt anstrengte omløp er dette en forutsetning. Svartskurv gir ujevne framspring, stenglene mister transporteringsevne og høyt knollansett i drillen gir grønne knoller. I tillegg er det en klar avlingsreduksjon.

De ulike midlene mot svartskurv

De markedsførte midlene Monceren, Prestige, Rizolex og Maxim virker alle godt på svartskurv. Mer avgjørende enn produktvalg på denne sjukdommen er måten produktet blir fordelt på knollene, enten det skjer i anlegg innendørs eller på setteren. Hele knollen må dekkes godt med produkt. På setteren er det ekstra viktig å følge med slik at det ikke bygger seg opp jordavsetninger som forstyrrer sprøytestrålen. Kontroller derfor jevnlig at sprøytemidlet kommer dit det skal.

Systemisk innsektsmiddel

Mot sikader og tege er det Prestige som gjelder. Dette er eneste produkt med et systemisk innsektsmiddel. Mange foretrekker nettopp Prestige i områder der de relativt ofte får angrep av insekter på forsommeren. Forsøk viser også at det kan spares flere sprøytinger mot insekt i sesongen, der det nyttes Prestige.

Maxim mot sølvskurv

Maxim har sin styrke i effekt på sølvskurv. I sorter som er svake mot sølvskurv anbefales det å nytte dette produktet.

Monceren - den eneste pulverformuleringen

Monceren er tilgjengelig både som flytende og pulver. Produktet er i første rekke et svartskurvprodukt og er den eneste pulverformuleringen. De som ikke har utstyr for å tilføre flytende produkt har kun denne som alternativ. Nye danske forsøk viser at pulverformulering er fullt på høyde med flytende når det gjelder effekt på svartskurv. 

Rizolex - tilsvarende effekt på svartskurv

Rizolex er stadig tilgjengelig, men det har vært en fallende bruk av produktet de senere år. Produktet har tilsvarende effekt på svartskurv som sine konkurrenter.

Viktig - At potene tørker opp raskt etter at midlet er tilført!

Ved beising i anlegg inne før setting, er det en forutsetning at potetene tørker opp raskt etter at midlet er tilført. Det skal derfor brukes så lite vann som overhodet nødvendig. Vi har tilfeller nesten hvert år der settepoteter kollapser av oksygenmangel som følge av at knollene blir fuktige og ikke tørker raskt nok opp etter beising. Det er spekulert i om det er forskjell på produktene med hensyn for risiko for det, men vi har ikke grunnlag for å si at det er en slik forskjell.

Gode råd om beising av settepoteter 

Bruk alltid friske settepoteter som er oppbevart under optimale forhold.

  • Ved beising må potetene være frie for jord slik at produktet kommer i god kontakt med knollene.
  • Ved beising i beiseanlegg innendørs må potetene tørke godt opp før videre lagring.
  • Ved setting anbefales det å bruke 2 dyser per rad.
  • Det er en fordel å beise settepotetene før lysgroing slik at man får best mulig fordeling av produktet og unngår mekaniske skader på groene.
  • Husk at effekt og dose henger nøye sammen. Redusert dose gir kortere virkningstid mot insekter.

Produktene får du kjøpt hos Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpet i ditt nærområde.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 1, 2017.