Trenden ellers i verden er økende bruk av bladgjødsel for å oppnå store avlinger. Når næringsmangelen synes i åkeren er avlingstapet betydelig og det er langt på vei for sent å rette opp. 

Bladgjødsling forsterker effekten av god agronomi

Forsøk fra Yara har vist at kun 5% av næringsmanglene som gir avlingstap er synlige. Yara opererer med en avlingsøkning på 3-5% ved bruk av bladgjødsel. Dette er under forhold der det i utgangspunktet ikke er noen mangler. Er det næringsmangel, inkludert den skjulte, kan avlingsøkningen være vesentlig større. Bladgjødslingsprodukter vil forsterke effekten av god agronomi, men vil i liten grad reparere effekter av dårlig agronomi.

Næringsstoffet det er minst av begrenser avlingen

Uttrykket om at liten tue kan velte stort lass gjelder i høyeste grad også ved plantedyrking. Mangler planten noen gram pr. daa av et mikronæringsstoff vil det begrense avlingsmengden og kvaliteten, til tross for at det kan være mer enn nok nitrogen eller andre makronæringsstoff. Bladgjødsel er aktuelt å bruke uavhengig om det er gjødslet med Fullgjødsel eller noe annet. Nitrogenmengden som er i noen av bladgjødselproduktene er for liten til å ha noen effekt på avlingen, det vil kun piffe opp planten og ha en forgrønningseffekt.

Sjekk næringsmangel med en bladprøve!

Yara har utviklet en serie bladgjødselprodukter under fellesbetegnelsen YaraVita. Dette er produkter med ett eller flere næringsstoffer til bruk i ulike kulturer. Som et supplement til produktene tilbyr Yara bladanalyser for å bestemme hvilke næringsstoffer en åker er i mangel av. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning for uttak av bladprøver.

De ulike typene av bladgjødsel

Bladgjødselprodukter kan enkelt deles i 3 grupper; enkeltnæringsprodukter, multinæringsprodukter og kulturspesifikke produkter.

Enkeltnæringsprodukter brukes for behandling av spesifikk næringsmangel som skyldes mangler i jorda eller at de er bundet slik at de ikke er plantetilgjengelig. Kan tilføres en eller flere ganger avhengig av vekst og hvor stor mangelen er.

Multinæringsprodukter kan benyttes i de fleste kulturer for å sikre god tilgang av alle næringsstoffer. Ulempen med multinæringsprodukter er at de inneholder så mange næringsstoffer at det blir begrenset mengde av hvert enkelt næringsstoff. Er det da vesentlige mangler av næringsstoff vil det ikke bli tilført nok for full avling.

I kulturspesifikke produkter har man funnet frem til hvilke næringsstoffer som er særlig viktig for eksempel i korn eller poteter. Man får da et produkt som inneholder kun de næringsstoffene som er kritiske for den kulturen produktet er tilpasset og utelater andre næringsstoffer. På den måten kan man få et større innhold av næringsstoffer med betydning, eksempelvis i korn.

For mer detaljert info om YaraVita-produkter, se vår Produkt- og spredetabell eller Felleskjøpets plantevernkatalog.

Gramitrel i korn

Gramitrel er et flytende kulturspesifikt produkt for balansert tilførsel av næringsstoffer til korn. Den forebygger skjulte mangler som reduserer avling og kvalitet. Det kan brukes ved vanskelige vekstbetingelser hvor rotsystemet ikke fungerer optimalt, eller ved svært gode betingelser når kulturen er under kraftig utvikling – som under busking eller strekning.

Brukes forebyggende i den mest intensive vekstperioden, 200 ml/daa i begynnende strekning. Kan i tillegg gi 100 ml/daa allerede fra sen ugrassprøyting for å gi en god start. Behandling kan også utføres med 100 ml/daa fra flaggbladet er så vidt synlig til det er fullt utviklet. Dose 100-400 ml/daa.

Croplift til generell tilførsel i ulike kulturer

Croplift er et multinæringsprodukt i krystallinsk pulverform for generell næringstilførsel i ulike kulturer. NPK med svovel, magnesium og mikronæring. For å sikre nok næring til plantene i perioder med vekststress eller før perioder med stort næringsbehov, f.eks. i starten av strekningsperioden i korn og oljefrø, eller ved den mest intense knolltilveksten i potet. Behandlingen kan gjentas med 10-14 dagers mellomrom. Dose 250-500 g/daa.

Viktig info ved bruk av flytende bladgjødsel!

Det er meget viktig at kanner med flytende bladgjødsel ristes godt før bruk, ellers vil det kunne bli igjen rester i kannen.

Like viktig er at alt er godt flytende når det helles i sprøytetanken, for å unngå tetting av siler og dyser. Noen har opplevd tetting av siler når bladgjødsel helles i sprøytens kjemikalifyller på grunn av at bladgjødsel er tungt og tyktflytende. Det kan derfor være aktuelt å fylle bladgjødsel rett i tanken. Særlig for produkter i pulverform, men også for flytende produkter, anbefaler vi å helle bladgjødselproduktene i silen under lokket på vanntanken og la vannstrålen fra vannslangen trekke med seg produktene litt etter litt ned i tanken under kraftig omrøring. Da er man forholdvis trygg på at alt er løst opp og at dyser ikke tetner.

Fare for sviskader - unngå overlapping ved sprøyting!

Bladgjødsel vil i noen tilfeller kunne forsterke virkningen av andre midler, så faren for sviskader øker noe ved blanding av flere midler, unngå derfor overlapping ved sprøyting. Generelt vil det være plantevernmidlene som styrer vannmengde, dysevalg og min/maks temperatur for utkjøring. Både plantevernmidler og bladgjødsel inneholder klebemiddel tilpasset vannmengder mellom 10 og 25 l/daa. Ved blanding av flere produkter bør vannmengden økes for å redusere risiko for sviskader.

Kan normalt blandes med plantevernmidler

Bladgjødsel kan normalt blandes med plantevernmidler, men det er viktig å sjekke den aktuelle blandingen med blandetabellen i Felleskjøpets plantevernkatalog eller Tankmix på yara.no.

I mange tilfeller kan klebemiddel sløyfes når man blander plantevernmiddel med bladgjødsel, da bladgjødsel inneholder sprede- og klebemiddel, men det er viktig å sjekke dette.

Les alltid etiketten nøye før bruk!

Prisen er lav

En typisk dose på 300 ml/daa av Gramitrel koster om lag 15 kr/daa. Siden bladgjødsel normalt kan kjøres ut sammen med andre aktuelle plantevernmidler, blir det ingen kostnader for utkjøring.

Bladgjødsel må lagres frostfritt

Bladgjødsel må lagres frostfritt for å beholde sine egenskaper over tid og unngå bunnfelling og krystallisering. Hvis kannen er lagret over fra forrige sesong, er det ekstra viktig å riste kannen godt før bruk.

Trenger du å kjøpe bladgjødslingsprodukter?

Kanskje har du spørsmål om bladgjødsel? Ta kontakt med oss. Vi har butikker og forhandlere over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 4, 2016.